İngilizce 1den 20ye kadar olan sayıları şekillerle, şarkılarla kolayca öğrenme videosu


İngilizcede 1 den 20ye kadar olan sayıları şekillerle, şarkılarla tekrar ederek öğrenme videosu.

One                       1                             bir

Two                       2                             iki

Three                   3                             üç

Four                      4                             dört

Five                       5                             beş

Six                          6                             altı

Seven                   7                             yedi

Eight                     8                             sekiz

Nine                      9                             dokuz

Ten                        10                           on

Eleven                  11                           onbir

Twelve                 12                           oniki

Thirteen              13                           onüç

Fourteen            14                           ondört

Fifteen                 15                           onbeş

Sixteen                 16                           onaltı

Seventeen         17                           onyedi

Eighteen             18                           onsekiz

Nineteen            19                           ondokuz

Twenty                 20                           yirmi