İngilizce A1 Seviyesinde İstekte Bulunma


Aşağıda birisinden bir şey istemem ve ricada bulunma durumları için kullanılabilecek Elementary yani Başlangıç Seviyesi, A1 Seviyesi düzeyinde İngilizce cümlelere ve Türkçe çevirilerine yer verilmiştir.

Can I borrow your plane?
Uçağını ödünç alabilir miyim?

Can you lend me your plane?
Uçağını ödünç verebilir misin?

Could I possibly have your plane?
Uçağını almam mümkün mü acaba?

Could you possibly give your plane to me?
Uçağını bana vermen mümkün mü acaba?

I need a plane. Can you help?
Bir uçağa ihtiyacım var. Yardım edebilir misin?

I’d be very grateful if you could lend me your plane.
Uçağını bana ödünç verebilirsen çok müteşekkir olurum.

May I have your plane?
Uçağını alabilir miyim?