Aşağıda birisinden bir şey istemem ve ricada bulunma durumları için kullanılabilecek Elementary yani Başlangıç Seviyesi, A1 Seviyesi düzeyinde İngilizce cümlelere ve Türkçe çevirilerine yer verilmiştir.

Can I borrow your plane?
Uçağını ödünç alabilir miyim?

Can you lend me your plane?
Uçağını ödünç verebilir misin?

Could I possibly have your plane?
Uçağını almam mümkün mü acaba?

Could you possibly give your plane to me?
Uçağını bana vermen mümkün mü acaba?

I need a plane. Can you help?
Bir uçağa ihtiyacım var. Yardım edebilir misin?

I’d be very grateful if you could lend me your plane.
Uçağını bana ödünç verebilirsen çok müteşekkir olurum.

May I have your plane?
Uçağını alabilir miyim?