İngilizce Alfabe / English Alphabet


BAŞLANGIÇ SEVİYESİ / BEGINNER – A1

İNGİLİZCE ALFABE (ENGLISH ALPHABET)

1.Alfabe Sırası – Alphabetical Order


    26 harften oluşan İngiliz alfabesi, A harfiyle başlar, Z harfi ile biter.

Büyük Harfler: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

Küçük Harfler: a b c d e f g h i j k L m n o p q r s t u v w x y z

 

Sesli harfler (Vowels): A,E,I,O,U (consonants):

Yarı sesli harfler (Semi vowels): Y ve Q  harfler sessizdir.

Sessiz harfler (consonants): Diğer kalan sesler sessizdir.

 

    İngilizce’de en çok kullanılan harf “E” harfidir. En az kullanılan harfler ise: “Q,X, ve Z” harfleridir.

Türkçe alfabemizde bulunmayıp, İngiliz alfabesinde yer alan harfler:W, X,Q

Türkçe alfabede bulunup, İngiliz alfabesinde olmayan harfler:Ç,Ş,Ğ, Ü, Ö

    Küçük harflerde İngilizce’de ı kullanılmaz i kullanılır. Ancak yine aynı harf olarak İngilizce’de büyük İ kullanılmaz Bunun yerine sadece I kullanılır.

 

HARFLERİN BAĞIMSIZ OKUNUŞU

A-I

J-R

S-Z

A – a (ey) 

J – j (cey)

S – s (es)

B – b (bi))

K – k (key)

T – t (ti)

C – c (si

L – l (el)

U – u (yuğ)

D – d (di)

M – m (em)

V – v (vi)

E – e (i)

N –n (en)

W – w (dabılyuğ)

F – f (ef)

O – o (ouğ)

X – x (ekz)

G – g (ci)

P – p (pi)

Y – y (vay)

H – h (eyç)

Q – q (küuğ)

Z – z (zed)

I – i (ay)

R – r (ağr)

 

 

ÖNCEKİ KONU

SONRAKİ KONU