İngilizce Bayram ve Tatil Takvimi


Dünyada kutlanan çeşitli bayram ve tatil günlerinin yer aldığı bir tablo aşağıda verilmiştir.

Date – Tarih

Holiday or Event Bayramın, Tatilin Adı

Example
Örnek Cümle

January 1
1 Ocak
New Year’s Day
Yılbaşı
People make resolutions on New Year’s Day.
İnsanlar yılbaşında kararlar alırlar.
Second Monday of January
Ocak Ayının İkinci Pazartesisi
Coming of Age Day (Japan)
Reşit Olma Günü (Japonya)
20 is the age when adolescents officially become adults in Japan.
Japonya’da gençler resmi olarak yetişkin kabul edildikleri yaş 20’dir.
January or early February
Ocak veya Şubat’ın ilk haftaları
Lunar New Year, Chinese New Year
Yeni Ay Yılı, Çin Yeni Yılı
Beginning on the first day of the lunar year, Chinese New Year is a two week festival.
Yeni Ay yılının ilk günü başlayan Çin Yeni Yılı iki hafta süren bir bayramdır.
February 14
14 Şubat
Valentine’s Day
Sevgililer Günü
Couples celebrate their love on this day.
Bu günde çiftler aşklarını kutlarlar.
Saturday before Ash Wednesday, Mardi Gras (last day of Carnival)
Paskalya’dan 7 hafta öncesi ve Karnaval’ın son günü
Carnival and Mardis Gras
Karnaval ve Karnaval’ın Son Günü
Carnival is celebrated annually in many parts of the world, especially Rio de Janeiro.
Karnaval her yıl dünyanın pek çok yerinde ama özellikle Rio de Janeiro’da düzenlenir.
March 17
17 Mart
St. Patrick’s Day
Aziz Patrik Günü
St. Patrick’s Day is a traditional Irish celebration.
Aziz Patrik Günü geleneksel bir İrlanda kutlamasıdır.
March 19, 20, 21 or 22
19, 20, 21 veya 22 Mart
Nowruz
Nevruz
Nowruz is the name of the Iranian New Year.
İran Yeni Yılı’na Nevruz adı verilir.
15th day of Hebrew month Nisan
Yahudi Nisan Ayının 15. Günü
Passover
Hamursuz Bayramı
Passover is a 7 day long Jewish holiday.
Hamursuz Bayramı 7 gün süren bir Yahudi Bayramıdır.
Late March or early April
Martın Sonu veya Nisanın Başı
Good Friday, Easter
Kutsal Cuma, Paskalya Yortusu
Good Friday and Easter are Christian holidays and they honour the crucifixion of Jesus and celebrate the resurrection.
İsa’nın çarmıha gerilişinin anısına Kutsal Cuma ve dirilişini kutlamak için de Paskalya Yortusu Hristiyan dininin bayramlarındandır.
April 1
1 Nisan
April Fool’s Day
1 Nisan
On April Fool’s Day people play tricks and practical jokes on each other.
1 Nisan’da insanlar birbirlerine şaka ve oyunlar hazırlar.
April 13-15
13-15 Nisan
Songkran
Tayland yeni yılında yapılan su festivali
Songkran marks the end of the dry season.
Yeni Yıl Su Festivali kurak sezonun bitişini simgeler.
May 5
5 Mayıs
Cinco de Mayo
İspanyolca’da “5 Mayıs”
Cinco de Mayo celebrates Mexico’s victory over France in the Battle of Puebla.
5 Mayıs Meksika’nın Puebla Savaşı’nda Fransa’ya galip gelmesinin kutlanmasıdır.
June 23-24
23-24 Haziran
Midsummer’s Eve and Day
Yaz Dönümü
Midsummer’s Day marks the beginning of summer holidays.
Yaz Dönümü Günü yaz tatillerinin başlangıcını simgeler.
July 1
1 Temmuz
Canada Day
Kanada Günü
Canadians celebrate this day with fireworks, parades and parties.
Kanadalılar bu günü havai fişekler, yürüyüşler ve partilerle kutlar.
July 6-14
6-14 Temmuz
Fiestas of San Fermin: Running of the Bulls
San Fermin Festivali ve Boğa Koşusu
This is a 9 day festival in Spain and it is famous for the running of the bulls.
İspanya’da 9 gün süren bu bayram boğaların koşusu ile ünlüdür.
July or August
Temmuz veya Ağustos
Raksha Bandan
Hindu Kardeş Bayramı
Raksha Bandan celebrates the love between brothers and sisters.
Raksha Bandan kardeşler arasında sevgiyi kutlayan bir bayramdır.
Mid September to Mid October
Eylül Ortasında Ekim Ortasına
Yom Kippur
Kefaret Günü
On this day Jewish people fast for 25 hours and do intensive prayer.
Bu günü Yahudiler 25 saat oruçla ve yoğun olarak dualarla geçirirler.
Two weeks between late September and early October
Eylülün Sonu Ekimin Başı Arasındaki 2 Hafta
Oktoberfest
Ekim Festivali
The mayor of Munich taps a keg of beer to start the festival
Münih Belediye Başkanı bira fıçısına bir çeşme çakarak festivali başlatır.
October 31
31 Ekim
Halloween
Cadılar Bayramı
Children collect candy from neighbours.
Çocuklar komşulardan şeker toplar.
November 1
1 Kasım
All Saints’ Day
Azizler Yortusu
Families honour their deceased relatives on this day.
Aileler bu günde ölmüş yakınlarını anar.
November 5
5 Kasım
Guy Fawkes Night-Bonfire Night
Guy Fawkes Gecesi- Şenlik Ateşi Gecesi
Crowds marched through the streets carrying burning effigies of Guy Fawkes.
Ellerinde Guy Fawkes’ın yanan maketleri ile kalabalıklar caddelerde yürüdü.
4th Thursday of November, 2nd Monday of October
Kasımın 4. Perşembesi (Amerika), Ekimin 2. Pazartesisi
Thanksgiving Day
Şükran Günü
Thanksgiving Day marks the end of harvest.
Şükran Günü hasat zamanının bitişini simgeler.
December 25
25 Aralık
Christmas Day
Noel Günü
Christians celebrate the birth of Jesus on this day.
Hristiyanlar bu günde İsa’nın doğumunu kutlar.
December 31
31 Aralık
New Year’s Eve
Yılbaşı Gecesi
People countdown to midnight together.
İnsanlar hep birlikte gece yarısında geriye sayar.
9th month of the Islamic lunar year
Ay Takviminin 9. Ayı
Ramadan
Ramazan
In Ramadan, Muslims don’t eat or drink during the hours of daylight.
Ramazan Ayı’nda Müslümanlar gündüz saatlerinde yiyip içmezler.
8-12 of the 12th month of the Islamic lunar year
Ay Takviminin Son Ayının 8’I ile 12’si arası
Hajj
Hac
Hajj means “the great pilgrimage’ in Arabic.
Hac, Arapça “büyük yolculuk, seyahat” anlamına gelir.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.