Bu videoda İngilizce cümle yapısı anlatılmıştır. Video independent sentences (bağımsız cümleler) ve dependent sentences (bağımlı cümleler) ile başlamaktadır. İngilizcenin cümle yapısı Türkçeden daha farklıdır, bu yüzden çoğu İngilizce öğrenen kişiden şu cümleyi sıklıkla duymaktayız: “Kelime biliyorum ama cümle kuramıyorum.” Bu oldukça yaygın bir problemdir ve dediğimiz gibi, bu problem İngilizce ve Türkçe arasındaki cümle yapısının farklılığından kaynaklanır, ancak aşılmayacak bir problem değildir bu. Videoda İngilizce cümle yapıları açıklayıcı bir şekilde anlatılmıştır. İngilizce kelime ve gramer bilgisi B1 ve üzerinde olan kişiler için uygundur.