İngilizcede “rağmen” “–e rağmen” gibi ifadeleri kullanırken “though”, “although”, even though” , “despite” ve “in spite of” kullanılır. Videoda bu kelimelerin nasıl kullanıldığını öğrenebilirsiniz. Bu kelimeler zıtlık bildirirler. İngilizce gramer ve kelime bilgisi B1 ve üzerinde olanlar için uygundur.