İngilizce fiiller Quizi

İngilizce Verilen Kelimeler ile Paragraf Tamamlama Alıştırması


İngilizce Fiil ve İsim Eşleştirme Alıştırması


İngilizce Does, Is ve Has Fiilleri ile Boşluk Doldurma Alıştırması


İngilizce Verilen Fiillerle Boşluk Doldurma Alıştırması A1 Seviyesi


İingilizce’de Eylem/Hareket Fiilleri

Action Verbs  ( Eylem/Hareket fiilleri)

eylem

İngilizce’de eylem fiilleri verilmiştir.

Walk  (Yürümek)