İngilizce Haftanın Günleri -Days of the week


İNGİLİZCE GÜNLER

Days of the Week                                                                                                          Haftanın Günleri

Monday                                                                                                                          Pazartesi

Tuesday                                                                                                                          Salı

Wednesday                                                                                                                    Çarşamba

Thursday                                                                                                                        Perşembe

Friday                                                                                                                             Cuma

Saturday                                                                                                                        Cumartesi

Sunday                                                                                                                           Pazar

 

Today                                                                                                                                 Bugün

Yesterday                                                                                                                          Dün

Tomorrow                                                                                                                        Yarın

 

Cumartesi ve Pazar hafta sonu olarak adlandırılır.

Saturday and Sunday are known as the weekend.

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma hafta içi günleri olarak bilinirler.

Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday are known as the weekdays.

 

Abbreviations of Days of the Week                                                                        Haftanın günleri için kısaltmalar

 

Sunday                                                                                                                          Sun.

Monday                                                                                                                        Mon.

Tuesday                                                                                                                        Tu. / Tue. / Tues.

Wednesday                                                                                                                  Wed.

Thursday                                                                                                                      Th., Thu., Thur., or Thurs.

Friday                                                                                                                            Fri.

Saturday                                                                                                                       Sat.

 

 

Monday is the first day of the week.                                                                Pazartesi haftanın ilk günüdür.

The first day of the week varies all over the world. According                   Haftanın ilk günü tüm dünyada aynı gün değildir
to the International Organization for Standardisation, Monday               Uluslararası Standartlaştırma Örgütü’ne göre ise
is the start of the seven-day week. However countries such as                  Pazartesi, yedi günlük haftanın ilk günü olarak kabul
the United States regards Sunday as the first day of the week.                  edilse de Amerika Birleşik Devletleri gibi bazı ülkeler
pazar gününü hafta başı olarak Kabul eder.

Which Day is the Day of Rest?                                                                          Hangi gün tatil?

It is Friday for Muslims because The Qur’an calls Friday a holy day,      Kur’an, cumayı günlerin en şereflisi, kutsalı olarak kabul
the “king of days.”                                                                                               ettiği için cuma Müslümanlar için tatil günü sayılır.

Christians believe that Jesus rose from the dead on a Sunday. They      Hristiyanlar İsanın bir pazar günü dirildiğine inanırlar ve
regard Sunday as their day of rest and worship.                                          pazarı dinlenme ve ibadet günü olarak kabul ederler.

Saturday is the day of rest and worship for the Jews because they          Cumartesi Yahudiler için tatil ve ibadet günüdür çünkü
believe that on this day God also rested after creating the world.            Tanrı’nın da bu günde dünyayı yarattık sonra
dinlendiğine inanırlar.

 

There are seven days in a week.                                                                       Bir haftada yedi gün vardır.

There are 52 weeks in a year.                                                                           Bir yılda elli iki hafta vardır.

 

Sunday is named after the sun.                                                                       Pazar Güneş’in adını almıştır.  (Güneşin günü)

Monday is named after the moon.                                                                  Pazartesi Ay’ın ismini almıştır. (Ay’ın günü)

Tuesday is named after Tiu, the English god of war and the sky.            Salı, İngiliz savaş tanrısı Tiu’nun adını almıştır.

Wednesday is named after Woden, the chief Anglo-Saxon god.              Çarşamba Alman mitolojisinden Woden’nin adını taşır.

Thursday is named after Thor, the Norse god of thunder.                        Perşembe’ye İskandinav tanrısı Thor’un adı verilmiştir.

Friday is named after Freya, the Teutonic goddess of love and beauty.  Cuma, Germen aşk ve güzellik tanrıçasının adıdır.

Saturday is named after Saturn.                                                                      Cumartesi’ye Satürn’ün adı verilmiştir.

(Saturn is the Roman and Italic god of agriculture)                                   (Satürn Roma ve Latin ziraat tanrısıdır.)

 

Which day of the week is your favourite?                                                     Haftanın en çok hangi gününü seviyorsun?

It is Sunday of course because it’s holiday.                                                  O gün tatil olduğu için tabi li pazar.

Which day of the week is special for Muslims?                                           Müslümanlar için haftanın hangi günü özeldir?

It is Friday, I guess, because they go to Mosque.                                        Pazar galiba, camiye o gün gittikleri için.

The school does not start on Tuesday.                                                          Okullar Salı günü başlamaz.

Sunday is the best day of the week.                                                               Pazar haftanın en iyi günü.

Your birthday is on Friday this year.                                                             Bu yıl doğum gününün cumaya denk geliyor.

We always watch a movie all together on Mondays.                                  Her Pazartesi hep birlikte bir film izleriz.

They will probably be there on next Thursday.                                           Oraya büyük ihtimal perşembe günü varırlar.

Wednesday is the middle of the usual work week.                                     Çarşamba normal iş günlerinin ortasıdır.

Saturday is the day of the week that is between Friday and Sunday.     Cumartesi haftanın cuma ile pazar arasında kalan günüdür.

 

What are you going to do this weekend?                                                      Bu hafta sonu ne yapacaksın?

I have a ticket and I’m going to the theatre this weekend.                       Bu hafta sonu için bilet aldım tiyatroya gideceğim.

What did you do last weekend?                                                                     Geçen hafta sonu ne yaptın?

I have studied math, I have an exam tomorrow.                                       Matematik çalıştım, yarın sınavım var.

What are you going to do next weekend?                                                   Önümüzdeki hafta sonu ne yapıyorsun?

I am going to visit my parents.                                                                     Anne-babamı ziyaret edeceğim.

We will be having a party on the beach during the weekend.                Bu hafta sonu boyunca sahilde parti veriyor olacağız.

Have you got anything planned for the weekend?                                   Hafta sonu için bir planın var mı?

We usually go windsurfing at weekends.                                                   Hafta sonları genelde rüzgâr sörfü yapıyoruz.

They were late for work again last Monday.                                              Geçtiğimiz pazartesi işe yine geç kaldılar.

They go to church on Sundays.                                                                     Pazarları kiliseye giderler.

The club is always closed on Fridays.                                                          Kulüp her cuma kapalı oluyor.

 

İngilizce haftanın günlerini sorarken iki şekilde sorabiliriz;

What is today ? (Bugün günlerden ne)

What day is it today ? (Bugün günlerden ne)

Cevap verirken genelde It is Friday (Bugün günlerden Cuma) gibi cevap verilir.

Today is Friday cevabı daha az tercih edilen bir cevap ifadesi şeklidir.

What is tomorrow ? (Yarın günlerden ne ? ) It is Saturday (Cuma gününü bugün kabul edersek)

İngilizlere göre haftanın ilk günü Pazar’dır (Sunday)

What is the first day of the week ?                                         It is Sunday.

Günlerden Önce ”ON” preposition’ı kullanılır.

İngilizce Haftanın Günlerini gösteren resim. İngilizce Günler sırasıyla yazılmıştır

İngilizce Haftanın Günlerini gösteren resim. İngilizce Günler sırasıyla yazılmıştır

İngilizce Günler konusunu dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık umarız başarılı olabilmişizdir. Bundan sonra İngilizce Aylar ve İngilizce Mevsimleri anlatmaya çalışacağız.