İngilizce hayvanlar animals


İngilizce Hayvanlar (Animals )

ingilizce hayvanlar 

  Evcil Hayvanlar (Pets)

  Cat                        Kedi

My neighbour’s cat has really soft fur.

Komşumun kedisinin tüyleri gerçekten çok yumuşak.

Cats use their whiskers to feel their way around.

Kedileri çevreleri hissetmek için bıyıklarını kullanır.

Cats clean themselves with their paws.

Kediler kendilerini patileri ile temizlerler.

Cats uses their sharp claws to hunt.

Kediler avlanmak için keskin pençelerini kullanır.

The kitten is drinking milk from its mother.

Yavru kedi annesinde süt emiyor.

Dog       Köpek

Dogs are known for their loyalty.

Köpekler sadakatleri ile tanınırlar.

The dog is barking at someone.

Köpek birisine havlıyor.

Dogs growl when they feel the need to defend their territory.

Köpekler bölgelerini savunmaları gerektiğinde hırlar.

Dogs pant to cool themselves off.

Köpekler sık nefes alarak serinler.

This puppy is the cutest dog I’ve ever seen.

Bu yavru gördüğüm en sevimli köpek.

He wanted to grab the dog by the collar.

Köpeği tasmasından yakalamak istedi.

Make sure that your dog is on his lead at all times.

Köpeğinizin tasmasının sürekli bağlı olduğundan emin olunuz.

The veterinarian was very gentle when handling my dog.

Veteriner köpeğimle ilgilenirken çok hassas davrandı.

 

Farm Animals   Çiftlik Hayvanları

Cow                  İnek

A cow can produce up to 50 litres of milk a day.

Bir inek günde 50 litreye kadar süt verebilir.

Can you hear? The cow is mooing.

Duyuyor musun? İnek mölüyor.

The cow has a calf now.

İneğin bir yavrusu var artık.

I think there is a herd of cows over there.

Sanırım orada bir inek sürüsü var.

Bull                       Boğa

Bull have big and powerful horns.

Boğaların büyük ve güçlü boynuzları olur.

The bull was swinging its tail.

Boğa kuyruğunu sallıyordu.

He looked at the bulls hoofs.

Boğanın toynaklarına baktı.

Ox                         Öküz

Oxen were used in the past for pulling heavy things on farms.

Eskiden öküzler çiftliklerde ağır yükleri taşımak için kullanılırdı.

 

Donkey                               Eşek

Donkeys have long ears.

Eşeklerin kulakları uzun olur.

A donkey was braying loudly in the distance.

Uzakta bir eşek                anırıyordu.

Goat                    Keçi

Goats can climb steep hills and rocks.

Keçiler dik tepe ve kayalara tırmanabilir.

Chickens            Kümes hayvanları    

A male chicken is called a cock and a female chicken is called a hen.

Kümes hayvanın erkeğine horoz dişisine tavuk adı verilir.

The little girl was very excited when she saw a mother hen with her chicks.

Küçük kız bir tavukla civcivlerini görünce çok heyecanlandı.

Pig                        Domuz

We saw a couple of a pig farms on the road.

Yolda birkaç domuz çiftliği gördük.

The pig has a huge snout.

Domuzun kocaman bir burnu var.

Sheep                 Koyun

Sheep is a farm animal that is kept for its wool, skin, and meat.

Koyun eti, kürkü ve derisi için beslenen bir çiftlik hayvanıdır.

My uncle has large flocks of lambs on his farm.

Amcamın çiftliğinde geniş kuzu sürüleri var.

A shepherd is taking care of sheep with his staff on the hill.

Tepede bir çoban, değneği ile koyunları güdüyor.

Horse                  At

Have you ever driven a horse?

Daha önce hiç ata bindin mi?

When a horse neighs it could be angry.

Bir at kişniyorsa sinirli olabilir.

Mare is the name for an adult female horse.

Kısrak yetişkin dişi atlara verilen isimdir.

My daughter loves to spend weekends riding her ponny.

Kızım hafta sonlarını midillisine binerek geçirmeye bayılır.

The horseshoe is believed to bring good luck, fertility and fortune.

At nalının şans, bereket ve uğur getirdiğine inanılır.

She tried to swing herself into the saddle but she couldn’t do it.

Eyerin üstüne çıkmak istedi ancak yapamadı.

 

Insects               Böcekler

Ant                       Karınca

Ants are so strong that they can carry 10 to 20 times their body weight.

Karıncalar o kadar güçlüdür ki kendi vücut ağırlıklarının 10 ile 20 katını taşıyabilirler.

Ants use their antennae to smell, taste, hear, and touch

Karıncalar antenlerini koku ve tat almak, işitmek ve dokunmak için kullanırlar.

Ants are stocking food in their anthills for the winter.

Karıncalar kış için yuvalarına yiyecek depoluyor.

Grasshopper    Çekirge

A grasshopper can jump 20 times its own body length.

Bir çekirge kendi vücut uzunluğunun 20 katı yükseğe sıçrayabilir.

Cricket                Cırcır böceği

Only Male crickets make sound to attract female.

Sadece erkek cırcır böcekleri dişileri çekmek için ses çıkarırlar.

Scorpion             Akrep

Some species of Scorpions can live for up to a year without any food or water.

Bazı akrep türleri hiç su ve yiyecek olmasa bile bir yıla kadar canlı kalabilirler.

Fly  Sinek

Spider  Örümcek

Mosquito Sivrisinek

Ladybug  Uğur böceği

Snail  Salyangoz

Cockroach, roach  Hamamböceği, karafatma

Butterfly  Kelebek

Bee  Arı

Centipede  Kırkayak, çıyan

 

Birds     Kuşlar

Piegon   Güvercin

Eagle     Kartal

Owl    Baykuş

Falcon   Doğan

Pigeon   Kumru

Hawk   Şahin

Sparrow  Serçe

Vulture  Akbaba

Duck  Ördek

Goose  Kaz

Turkey Hindi

Penguin  Penguen

Ostrich   Devekuşu

Woodpecker  Ağaçkakan

Parrot   Papağan

Stork   Leylek

Swam   Kuğu

 

Mammals    Memeliler

Mouse   Fare

Rat   Sıçan

Squirrel   Sincap

Rabbit   Tavşan

Deer   Geyik

Ram  Koç

Woolf   Kurt

Fox  Tilki

Mole   Köstebek

Bear   Ayı

Bat   Yarasa

Tiger   Kaplan

 

 

Reptiles   İngilizce Sürüngenler

 

Frog  Kurbağa

Turtle  Kaplumbağa

Lizard   Kertenkele

Snake  Yılan

Alligator  Timsah

Chameleon  Bukalemun

Dragon  Ejderha

 

African Animals   İngilizce olarak Afrika Hayvanları

 

Elephant  Fil

Giraffe  Zürafa

 Lion  Aslan

Cheetah  Çita

Leopard  Leopar

Hyena  Sırtlan

Hippopotamus  Suaygırı

Camel  Deve

Monkey  Maymun

Gazelle  Ceylan

Antelope  Antilop

Gorilla  Goril

Chimpanzee  Şempanze

 

Sea Animals   İngilizce Deniz Hayvanları

 

Fish Balık

Dolphin  Yunus

Shark  Köpek balığı

Whale  Balina

Seagull  Martı

Seal  Fok

Walrus  Mors

Jellyfish  Denizanası

Shrimp  Karides

Squid  Mürekkep balığı

Octopus  Ahtapot

Seahorse  Denizatı

Eel  Yılan balığı

Crab  Yengeç

Lobster   Istakoz

Oyster  Midye

Starfish  Denizyıldızı

Pelican  Pelikan

Bu yazımızda hayvanlar konusunda örnekli cümlelerle daha fazla bilgi vermeye çalıştık. Umarız başarılı olabilmişizdir.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.