İngilizce hayvanların yaşadıkları yerler


Bu videoda hayvanların nerelerde yaşadıkları anlatılmaktadır. Videoda bir hayvanın yaşadığı yer hakkında kurulan cümle ekranda da yazmaktadır. Bu videoyu birkaç kez izleyerek hayvanların yaşadıkları yerlerin İngilizcesi hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Hayvanların yaşadıkları yerler hakkında videoda geçen kelimeleri İngilizce yazılışları, okunuşları ve Türkçe karşılıkları ile tablo şeklinde bulabilirsiniz.

İngilizce yazılışları Okunuşları Türkçe karşılıkları
Cave Keyv Mağara
Water Votır Su
Beehive Bihayv Arı kovanı
Stable Steybıl Ahır
Coop Kuup Kümes
Shed Şed Baraka / ahır
Kennel Kenıl Köpek kulübesi
Anthill enthiıl Karınca yuvası
Tree Tri Ağaç
Nest Nest Yuva
Pigsty Pigstay Domuz ahırı
Web Veb