İngilizce Hikayeyi Simple Past Tense Yapma Alıştırması