Bu videoda insanlardan bahsederken yapılan yaygın dilbilgisi hataları gösterilmiş ve doğruları öğretilmiştir. Bu hatalar genellikle milletlerden veya bir dine mensup olan insanlardan bahsederken yapılır. Video A1 ve üzerindeki seviyeler için uygundur.