İngilizce insanların ve hayvanların vücut bölümleri


Bu videoda hem insanların hem de hayvanların vücut bölümlerini öğrenebilirsiniz. Videoda görsel öğelere bolca yer verilmiştir ve okunuşları da net bir şekilde duyulmaktadır, kelimelerin yazılışları da videoda mevcuttur. İnsanların ve hayvanların vücut bölümleri hakkında bu videoda geçen kelimelerin İngilizce yazılışları, okunuşları ve Türkçe karşılıkları tablo şeklinde verilmiştir, inceleyebilirsiniz.

İngilizce yazılışları Okunuşları Türkçe karşılıkları
Body Parts Badi Parts Vücut Bölümleri
Head Hed Kafa
Horn Horn Boynuz
Teeth Tiit Dişler
Neck Nek Boyun
Arm Arm Kol
Wing Ving Kanat
Legs Legs Bacaklar
Hands Hends Eller
Paws Pavs Patiler
Fingernails Fingırneyls Tırnaklar
Claws Klavs Pençeler
Hair Heer Saç, kıl
Fur För Kürk
Feathers Fedırs Kuş tüyleri
Skin Skin Deri
Scales Skeyls Pullu deri
Feet Fiit Ayaklar
Hooves Huuvs Toynaklar
Fin Fin Yüzgeç
Tail Teyıl Kuyruk