İngilizce iş dünyası ile ilgili kısaltmalar ve akronimler


Bu videoda İngilizce iş dünyası ile ilgili kısaltmalar ve akronimler öğretilmektedir. Bu kısaltma ve akronimler resmi mektup ve yazılarda ya da e-postalarda sıklıkla kullanılırlar. Kısaltma(abbreviation) ve akronim(acronym) arasındaki fark videonun başında da anlatıldığı gibi, akronimlerin baş harflerle yapılan kısaltmalar olmasıdır. Abbreviaton ise kelimenin kısaca yazılmış halidir. Bu video İngilizce kelime bilgisi B1 ve B2 seviyesinde olanlar için uygundur.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.