İngilizce Kendini Tanıtmak İçin Kullanılan Kelimeler


Aşağıda kendimiz tanıtmak ve ifade etmek için kullanılan İngilizce kelimeleri ve Türkçe karşılıklarını bulabilirsiniz.

address
adres

apartment number
apartman numarası

area code
alan kodu

city
şehir

first name
ön ad / isim

last name/family name/surname
soy ad / soy isim

middle name
ikinci ad / isim

name
ad / isim

social security number
sosyal güvenlik numarası / kimlik numarası

state
eyalet / devlet

street
sokak

street number
sokak numarası

telephone number / phone number
telefon numarası

zip code
posta kodu

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.