Aşağıda kendimiz tanıtmak ve ifade etmek için kullanılan İngilizce kelimeleri ve Türkçe karşılıklarını bulabilirsiniz.

address
adres

apartment number
apartman numarası

area code
alan kodu

city
şehir

first name
ön ad / isim

last name/family name/surname
soy ad / soy isim

middle name
ikinci ad / isim

name
ad / isim

social security number
sosyal güvenlik numarası / kimlik numarası

state
eyalet / devlet

street
sokak

street number
sokak numarası

telephone number / phone number
telefon numarası

zip code
posta kodu