İngilizce Konuşma Başlıkları – Fıkra


Konuşma Başlıkları – Fıkra / Conversation Questions – Jokes

Konuşma Başlıkları isimli konularda arkadaşlarınızla birlikte konuşurken kullanabileceğiniz sorular yer almaktadır. Aşağıda espriler – fıkralar ile ilgili hazırladığımız soruları bulabilirsiniz. Bu soruları arkadaşlarınızla yanıtlamaya çalışın.

Tell us your favourite joke.
Bize en sevdiğiniz fıkrayı anlatın.
Do you like telling and listening jokes?
Fıkra anlatmayı ve dinlemeyi sever misiniz?
What do you think are some common subjects that people like to joke about?
Sizce insanların genelde şaka yapmayı sevdiği konular nelerdir?
Do you think a joke can hurt someone? How?
Bir şakanın birisini incitebileceğini düşünüyor musunuz? Nasıl?
Talk about some situations when it is impolite to laugh at a joke.
Yapılan bir şakaya gülmenin incitici olabileceği durumları konuşunuz.