ingilizce medikal çeviri


 

Hiç şüphe yok ki, medikal çeviri özel uzmanlık ve temel bilgi donanımı gerektiren en önemli çeviri alanıdır. Medikal çeviriye bütün dünya dillerinde gereksinim duyulmaktadır. Bununla birlikte medikal çeviri hizmetine en yoğun olarak gereksinim duyulan dil kaynak ve hedef dil anlamında İngilizcedir. İngilizce diline medikal çeviri alanında bu denli ilgi gösterilmesinin nedeni bilim dili kabul edilmesindendir. Gerek yürütülen klinik çalışmaları konu alan tıbbi makalelerin prestijli tıp dergilerinde yayınlanması gerekse hastaların tedavi sürecinde hastaneye kabulden taburcu olma aşamasına kadar geçen sürede gerçekleştirilen tüm biyokimyasal ve radyolojik tetkikler ile yapılan konsültasyonlar sonucunda konulan teşhisler, gerekli görüldüğü takdirde yapılan operasyon öncesi ve sonrası (preoperatif ve postoperatif girişimler) çalışmalar ile taburcu olduktan sonraki takip muayeneleriyle ilgili verilerin paylaşımı İngilizce medikal çeviri hizmetini gerektirmektedir.

Ayrıca ilaç endüstrisinde yapılan çalışmalar da İngilizce medikal çeviri hizmetinin konusudur. Hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların üretimi aşamasında gerçekleştirilen işlemlerin yanı sıra ilaç patent çalışmaları ve ruhsat başvuru dosyalarının Sağlık bakanlığıtarafından istenen CTD formatındamevzuata uygun olarak hazırlanması ve ilaçların tamamı için zorunlu hale getirilen kısa ürün bilgisi (KÜB) de İngilizce medikal çeviri hizmetinin ilgi alanına girmektedir.

Sağlık kurumlarında yürütülen çalışmalar kapsamında gereksinim duyulan İngilizce medikal çeviri ayrıca evlerimizde çeşitli amaçlarla kullanmak zorunda kaldığımız medikal cihazların kullanım kılavuzlarının dilimize adaptasyonunda da karşımıza çıkabilmektedir. Bu durumun temel nedeni farklı ülkelerde üretilmiş olmalarına rağmen birçok medikal cihazın kullanım kılavuzlarının İngilizce dilinde hazırlanmış olmasıdır.

Sonuç olarak ifade edebiliriz ki İngilizce medikal çeviri hizmetine duyulan gereksinim kendisini hayatın farklı alanlarında değişik biçimlerde gösterebilmektedir.