İngilizce Öneri Yapma ve Doğrusunu Seçme Alıştırması