İngilizce Para ile İlgili Kelimeler


İngilizce Türkçe
Money Para
Turkish lira Türk lirası
Dollar Dolar
Euro Avro
Pound Sterlin
Cent Sent
Currency Para birimi
Penny 1 sent
Nickel 5 sent
Dime 10 sent
Quarter 25 sent
How much? Ne kadar?
Buy Satın almak
Sell Satmak
Rich Zengin
Poor Yoksul
Poverty Yoksulluk
Cash Nakit para
Credit card Kredi kartı
Cost Mậl olmak
Coin Bozuk para
Banknote Banknot
Expense Masraf
Price Fiyat
Prica tag Fiyat etiketi
Expensive Pahalı
Cheap Ucuz
Wealth Varlık, zenginlik
Afford Gücü yetmek(ekonomik olarak bir şeyi almaya)
Bank Banka
Automatic teller machine (ATM) Bankamatik
Salary/ wage Maaş
Income Gelir
Outcome Gider
Gold Altın
Bill Fatura
Pocket money Harçlık
Finance Finans
Exchange Para ya da döviz bozdurmak
Fund Fon
Treasure Hazine
compensation Tazminat
Alimony Nafaka
Monetary policy Para politikası
Monetary union Parasal birlik
Tax Vergi
Central bank Merkez bankası
Wad of money Para tomarı
Capital Sermaye, anapara
Interest Faiz
Broke Beş parasız
Affordable price / reasonable price Makul fiyat
Economy Ekonomi
Economic Ekonomik
Economically Ekonomik olarak
Balance sheet Bilanço
Circulation of money Para dolaşımı
Laundering of illicit money Kara para aklama
Illıcit money / black money Kara para
Monetary balance Para dengesi
Mint Darphane
Monetize / print money / counterfeit Para basmak