ingilizce saat sorma ve cevaplama telling the time


Telling the Time İngilizce Saati Söyleme

İngilizce’de saati söylemenin başlıca iki yolu vardır:

Birincisi; ilk önce saati daha sonra dakikasını söyleriz, yani: Hour + minutes / Saat + dakika

7:35 Seven thirty five Yedi otuz beş

9:07 Nine Oh-seven Dokuz sıfır yedi

10:11 Ten eleven On on bir

4:44 Four forty-four dört kırk dört

İkincisi ise ilk önce dakikayı daha sonra saati söylemektir, ancak burada araya “past” veya “to” yani “geçiyor” veya “var” kelimelerinden birini eklememiz gerekir: Minutes + past / to + Hour | Dakika + geçiyor / var Saat

Örnek verecek olursak:

3:25 twenty-five past three Üçü yirmi beş geçiyor

10:10 ten past ten Onu on geçiyor

4:28 twenty eight past four Dördü yirmi sekiz geçiyor

9:51 nine to ten Ona dokuz var

5:59 one to four Altıya bir var

7:46 fourteen four to eight Sekize on dört var

 

Eğer on beş dakika geçiyor ise Türkçe’de de kullandığımız gibi “çeyrek geçiyor” yani “a quarter past” kalıbını kullanırız.

8.15 fifteen minutes past seven veya “a quarter past eight” Sekizi çeyrek geçiyor

5.15 fifteen minutes past five veya “a quarter past five” Beşi çeyrek geçiyor

 

Eğer on beş dakika var ise “çeyrek var” yani “a quarter to” diyebiliriz.

10:45 fifteen minutes to eleven veya “a quarter to eleven” On bire çeyrek var

9:45 fifteen minutes to ten veya “a quarter to ten” Ona çeyrek var

 

Otuz dakika olması durumda ise “buçuk” yani İngilizce’de karşılığı olan “half past” deriz.

4:30 thirty minutes past four veya “half past four” Dört buçuk

6:30 thirty minutes past six veya “half past six” Altı buçuk

Ayrıca Amerikan İngilizcesinde çoğunlukla “past” yerine “after” kullanımı görülebilir.

“07:10 ten past/after seven” gibi. Ancak bu durum “halfpast”lı zaman ifadeleri için geçerli değildir.

Buna ek olarak “to” ile kullanımda Amerikan İngilizcesinde “before, of” veya “till” kullanımına rastlanabilir.

06:50 ten to / before / of / till seven

Saatler söz konusu olduğunda sıkça karşılaşın “o’clock” sözcüğü ise “of the clock”un kısaltmasıdır ve saat başlarını ifade etmek için kullanılır yani:

11:00 eleven o’clock Tam on bir

5:00 – five o’clock Tam beş

2:00 – two o’clock Tam iki

6:00 – six o’clock Saat tam altı demek gibi.

Bazen ise rakamdan sonra da o’clock geldiği görülebilir. 8 o’clock 1 o’clock gibi.

 

Saatin 12 olduğu durumlar için şu kullanımlar söz konusudur:

Twelve o’clock Tam on iki

Midday / noon Öğlen on iki

Midnight Gece on iki

 

Zamanı öğrenmek istenildiğinde aşağıdaki sorular sorulabilir

İçinde bulunulan zamanı yani soru anındaki saati öğrenmek için:
What time is it? Saat kaç?

What is the time? Saat kaç?

Could you tell me the time, please? Saati söyleyebilir misiniz acaba?

Do you happen to have the time? Saatiniz var mı?

Do you know what time it is? Saat kaç biliyor musunuz?

Bir şeyin zamanını öğrenmek için ise:
“What time…?” veya “When…?” soruları kullanılabilir.

When does the train arrive from İstanbul? İstanbul treni ne zaman gelir?

When does the party begin? Parti ne zaman başlıyor?

What time does the flight to London leave? Londra’ya uçak ne zaman kalkıyor?

Zamanı söylemek istediğimizde ise aşağıdaki kalıpları kullanabiliriz.

It is half past six (6:30)

It’s ten to three (2:50)

Bir şeyin zamanını vermek için ise:

The train arrives at midday. (12:00)

The flight leaves at a quarter to three. (2:45)

The party begins at eleven o’clock. (11:00)

Ayrıca

It arrives at midday. (12:00)

It leaves at a quarter to three (2:45)

It begins at eleven o’clock. (11:00) şeklinde de belirli bir olay için zaman belirtebiliriz.

Bunlara ek olarak:

“It’s exactly … Saat tam…

It’s about … Saat … civarı

It’s almost … Saat neredeyse…

It’s just gone …                Saat … biraz geçti

My watch is fast. Saatim ileri.

My watch is slow. Saatim geri.

That clock’s a little fast O saat biraz ileri.

That clock’s a little slow O saat biraz geri.” şeklindeki kullanımlara günlük konuşmalarda rastlayabiliriz.

 

A.M. ve P.M.

İngilizce’de 24 saatlik zaman dilimi kullanılmadığı için saatlerin öğleden önce ve öğleden sonra olarak ikiye ayrılması gerekir. Bu yüzden, öğleden önceki saatler için “a.m. (ante meridiem)” öğleden sonraki saatler için ise “p.m. (post meridiem)” kullanabiliriz.

4am = Three o’clock in the morning. Sabah 4

4pm = Three o’clock in the afternoon. Akşam 4

Not: “a.m.” ve “p.m.” belirteçleri “past / to” ile kullanılmaz

 

Zaman aralıkları

Morning / Sabah 00:01 – 11:59 arası

a.m. / Öğleden önce 00:01 hrs. – 12:00 arası

Noon or midday / Öğlen 12:00

p.m. / Öğleden sonra 12:01 – 24:00 hrs. arası

Afternoon / İkindi 12:01 – 18:00 arası

Evening               / Akşam 18:01 – 22:00 arası

Night / Gece 22:01 – 24:00 arası

Midnight / Gece yarısı ise 24:00 veya 00:00

 

Yukarıda İngilizce saat sorma ve cevaplama (telling the time) konusunu anlatmaya çalıştık. Umarım işinize yaramıştır.
ingilizce saat sorma ve cevaplama telling the time konu anlatımı hoşunuza gitti ise lütfen yorum yapınız ve A+1 veriniz.