İngilizce sahiplik zamirleri Quizi

İngilizce Sahiplik Sıfat veya Sahiplik Zamirleri Seçme Alıştırması


İngilizce Object, Possessive Pronouns ve Possessive Adjectives Alıştırması


İngilizce Possessive Pronouns ile Boşluk Doldurma Alıştırması


İngilizce Mine, Yours, His, Hers, Ours, Theirs Boşluk Doldurma


İngilizce He, She, It, They, We, His, Her, Their, Our, Its Boşluk Doldurma


İngilizce Karışık Çoktan Seçmeli Test

Aşağıdaki sorular için en uygun seçeneği seçmeye çalışınız.
Show Results tuşu ile cevaplarınızı kontrol edebilirsiniz.


İngilizce Sahiplik Kelimeleri Boşluk Doldurma Alıştırması


İngilizce Sahiplik Zamiri mi Sıfatı mı Alıştırması


İngilizce Aileyi Tanıtma ve Boşluk Doldurma Alıştırması


İngilizce İyelik ‘s’ mi Yardımcı Fiil ‘is’ mi Alıştırması