İngilizce Şekiller ve Ölçü ile İlgili Kelimeler


Aşağıda şekiller ve ölçü ile ilgili kelimeleri bulabilirsiniz.

Measurements Ölçümler

height
yükseklik

width
genişlik

depth
derinlik

length
uzunluk

inch
2,54 cmlik ölçü birimi

foot-feet
30,48 cmlik ölçü birimi

yard
yarda- 91 cm

centimetre
santimetre

meter
metre

distance
mesafe

mile
1,60 kilometrelik ölçü birimi

kilometre
kilometre

Lines
Çizgiler

straight line
düz çizgi

parallel lines
paralel çizgi

perpendicular lines
dik doğrular

Geometric Shapes Geometrik Şekiller

square
kare

side
kenar

rectangle
dikdörtgen

length
uzunluk

width
genişlik

diagonal
diyagonal

right triangle
dik açılı üçgen

apex
tepe noktası

right angle
dik açı

base
alt

hypotenuse
hipotenüs-kısa kenar

isosceles triangle
ikizkenar üçgen

acute angle
dar açı

obtuse angle
geniş açı

circle
daire

centre
merkez

radius
yarı çap

diameter
çap

circumference
dairenin çevresi

ellipse/oval
elips/oval

Solid Figures Katı şekiller

cube
küp

cylinder
silindir

sphere
küre

cone
koni

pyramid
piramit

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.