İngilizce günlük konuşma dilinde kullanılan sıfatları resimlerle videolarla öğrenme, insanları karşılaştırarak özelliklerini kolayca öğrenme videosu

He is short.

O kısa.

They are medium height.

Onlar ortalama uzunlukta.

He is tall.

O uzun.

She is thin.

O çok zayıf.

She is slim.

O zayıf.

She is fat.

O şişman.

She is short and thin.

O kısa ve çok zayıf.

She is medium height and slim.

O orta boylu ve zayıf.

She is tall and fat.

O uzun ve şiman.