ingilizce sıklık zarfları örnek cümleleri


İngilizce (Frequency Adverbs) Sıklık Zarfları Örnek Cümleleri

I always go to bed very early in the evening.

Her akşam erkenden yatarım.

I usually have orange juice for breakfast.

(Kahvaltı da genellikle portakal suyu içerim)

I often visit my grandmother

(Ananemi sıksık ziyaret ederim)

I sometimes go to Bodrum.

(Bazen Bodrum’a giderim)

I seldom read the magazine.

(Nadiren dergi okurum)

I hardly ever drink coffee.

(Hemen hemen hiç kahve içmem)

Sıklık zarfları to be (am,is,are) yardımcı fiili ile kullanılırsa, bu zarflar am,is,are dan sonra kullanılır.

I am always on time

(her zaman dakiğimdir)

She is sometimes late

(Bazen geç kalır)

He is never late

(O, asla geç kalmaz)

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.