İngilizce (Frequency Adverbs) Sıklık Zarfları Örnek Cümleleri

I always go to bed very early in the evening.

Her akşam erkenden yatarım.

I usually have orange juice for breakfast.

(Kahvaltı da genellikle portakal suyu içerim)

I often visit my grandmother

(Ananemi sıksık ziyaret ederim)

I sometimes go to Bodrum.

(Bazen Bodrum’a giderim)

I seldom read the magazine.

(Nadiren dergi okurum)

I hardly ever drink coffee.

(Hemen hemen hiç kahve içmem)

Sıklık zarfları to be (am,is,are) yardımcı fiili ile kullanılırsa, bu zarflar am,is,are dan sonra kullanılır.

I am always on time

(her zaman dakiğimdir)

She is sometimes late

(Bazen geç kalır)

He is never late

(O, asla geç kalmaz)