İngilizce Sınıf Kuralları Kelimeleri


İngilizce Türkçe
Listen to your teacher carefully Öğretmenini dikkatli bir şekilde dinle
Raise your hand to speak Konuşmak için elini kaldır
Don’t be late for lessons Derslere geç kalma
Open your books Kitaplarını aç
Do your homeworks on time Ödevlerini zamanında yap
Don’t make noise Gürültü yapma
Don’t disturb others Diğer öğrencileri rahatsız etme
Don’t chat during the lesson Ders sırasında konuşma
Don’t go out during the lesson Ders sırasında dışarı çıkma
Respect to your teacher and to your friends Öğretmenine ve arkadaşlarına saygılı ol
Knock the door when you’re late Geç geldiğinde kapıyı çal
Don’t eat or drink during the lesson Derste bir şeyler yiyip içme
Be polite to others Diğerlerine karşı kibar ol
Don’t run in the corridors Koridorlarda koşma
Keep the classroom clean Sınıfı temiz tut
Bring right materials for the lesson Ders için doğru materyalleri getir
Don’t throw garbage in the classroom Sınıfta yere çöp atma
Be in the classroom when ring bells Zil çaldığında sınıfta ol