İngilizce Türkçe Bilgelik Üzerine Güzel Sözler Wisdom Quotes


11. Whatever you do in life, surround yourself with smart people who’ll argue with you.
Hayatta ne yaparsan yap, etrafını seninle tartışacak zeki insanlarla çevrele.
John Wooden

12. Obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off your goal.
Engeller, gözlerini hedefinden ayırdığında gördüğün o korkutucu şeylerdir.
Henry Ford

13. It requires wisdom to understand wisdom: the music is nothing if the audience is deaf.
Bilgeliği anlamak bilgelik ister: dinleyici sağırsa müzik hiçbir şeydir.
Walter Lippmann
14. If you don’t know where you are going, any road will get you there.
Nereye gittiğini bilmiyorsan, her yol seni oraya götürür.
Lewis Carroll
15. It’s better to be a lion for a day than a sheep all your life.
Bir günlüğüne aslan olmak hayatın boyunca koyun olmaktan daha iyidir.
Elizabeth Kenny

16. Wisdom, compassion, and courage are the three universally recognized moral qualities of men.
Bilgelik, şefkat ve cesaret insanların evrensel olarak tanınmış ahlaki özellikleridir.
Confucius

17. Knowing others is wisdom, knowing yourself is Enlightenment.
Başkalarını bilmek bilgelik, kendini bilmek aydınlanmadır.
Lao Tzu

18. Patience is the companion of wisdom.
Sabır, bilgeliğin yoldaşıdır.
Saint Augustine

19. A wise man is superior to any insults which can be put upon him, and the best reply to unseemly behavior is patience and moderation.
Bilge bir adam, kendisine yöneltilecek her türlü hakaretten üstündür ve yakışıksız hareketlere en iyi cevap sabır ve ılımlılıktır.
Moliere

20. Knowledge is of no value unless you put it into practice.
Bilgi pratiğe dökmediğin sürece değersizdir.
Anton Chekhov