İngilizce Türkçe değişim ile ilgili sözler Change Quotes


11. Excuses change nothing, but make everyone feel better.
Bahaneler hiçbir şeyi değiştirmez, ama herkesi daha iyi hissettirir.

Mason Cooley
12. Without change, something sleeps inside us, and seldom awakens. The sleeper must awaken.
Değişim olmadan bir şey içimizde uyur ve nadiren uyanır. Uyuyan uyanmalı.

Frank Herbert
13.There is nothing permanent except change.
Değişim dışında hiçbir şey kalıcı değildir.

Heraclitus
14. There are good and bad times, but our mood changes more often than our fortune.
İyi zamanlar ve kötü zamanlar vardır ama ruh halimiz talihimizden daha sık değişir.

Thomas Carlyle
15. Change your life today. Don’t gamble on the future, act now, without delay.
Hayatını bugün değiştir. Gelecek üzerine kumar oynama, şimdi yap, ertelemeden.

Simone de Beauvoir
16.Intelligence is the ability to adapt to change.
Zeka, değişime ayak uydurabilmektir.

Stephen Hawking
17.You may not realize this, but people have the power to change the world.
Bunun farkına varmaya bilirsiniz ama insanlar dünyayı değiştirecek güce sahip.

Steven Patrick Morrissey
18.You change the world by being yourself.
Dünyayı, kendin olarak değiştirirsin.

Yoko Ono

19.It’s important to think good, speak good, and do good. If we want to see positive change in the world, then we need to connect to goodness. I try in everything I do, both in business and philanthropy, to make a positive change and do that by doing good.
İyi düşünmek, iyi konuşmak ve iyilik yapmak önemlidir. Dünyada olumlu bir değişim görmek istiyorsak, iyiliğe bağlanmak zorundayız. Yaptığım her şeyde, hem işte hem yardımseverlikte, iyilik yaparak olumlu bir değişim yaratmaya çalışıyorum.

Shari Arison
20.Change takes effort. And the reality is, most people don’t want to put in effort to better their life.
Değişim emek ister. Ve gerçek şu ki çoğu insan, hayatlarını daha iyi hale getirmek için emek vermek istemiyor.

Cesar Millan

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.