İngilizce Türkçe EVERYDAY (HERGÜN) Hikayesi


İngilizce Türkçe EVERYDAY (HERGÜN) Hikayesi ve hikayenin içinde geçen kelimelerin Türkçe anlamlarını aşağıda görebilirsiniz.

 

Everyday I get up at 7 o’clock.

(her gün saat 7’de kalkarım.)

I go to the bathroom.

(banyoya giderim)

I wash my hands.

(ellerimi yıkarım)

I wash my face.

(yüzümü yıkarım)

Then I go to the kitchen.

(sonra mutfağa giderim)

I have breakfast.

(kahvaltı yaparım)

For breakfast I eat bread.

(Kahvaltıda ekmek yerim)

I eat cheese.

(peynir yerim)

I eat olives.

(zeytin yerim)

I eat tomatoes.

(domates yerim)

I eat an egg.

(yumurta yerim)

I eat honey.

(bal yerim)

I eat butter

(tere yağı  yerim)

I drink tea.

(çay içerim)

I drink milk.

(süt içerim)

I go to the bathroom again.

(banyoya tekrar giderim)

I wash my hands.

(ellerimi yıkarım)

I brush my teeth and have a  shower.

(dişlerimi fırçalarım ve duş alırım.)

And then I go to the bedroom.

(daha sonra yatak odama giderim)

I take off my pyjamas.

(pijamalarımı çıkarırım.)

I put on my socks.

(çoraplarımı giyerim)

I put on my trousers.

(pantolonumu giyerim)

I put on my jumper.

(kazağımı giyerim)

I put on my shirt.

(gömleğimi giyerim)

I put on my school uniform.

(okul üniformamı giyerim.)

I get on the school bus and go to school.

(okul servisine binerim ve okula giderim.)

I listen to the teachers.

(öğretmenleri dinlerim)

I learn English.

(ingilizce öğrenirim.)

I learn matematics.

(matematik öğrenirim.)

I learn physics.

(fizik öğrenirim.)

I learn geography.

(coğrafya öğrenirim.)

I learn history.

(tarih öğrenirim.)

I learn art.

(resim  öğrenirim)

I learn  Physical education

(beden eğitimi öğrenirim.)

I learn science.

(fen öğrenirim.)

I have lunch at twelve o’clock.

(saat 12’de öğle yemeği yerim.)

At lunchtime I play football with my friends in the school garden.

(öğle yemeği zamanında arkadaşlarımla bahçede futbol oynarım.)

In the afternoon I get on the school bus again at three o’clock.

(öğlen 3te tekrar okul servisine binerim)

I come back home.

(eve geri gelirim)

I go to the bedroom.

(yatak odama giderim.)

I take off my uniform.

(okul üniformamı çıkarırım.)

I put on my trainers.

(spor ayakkabılarımı giyerim.)

I put on my track suit.

(eşofmanlarımı giyerim.)

I play basketball with my friends.

(arkadaşlarımla basketbol oynarım.)

And then I come back home again.

(sonra eve tekrer gelirim.)

I go to the bathroom.

(banyoya giderim.)

I have a shower.

(duş alırım.)

I play computer games.

(bilgisayar oynarım.)

I have dinner at 6 o’clock in the evening.

(akşam saat 6’da yemek yerim.)

After dinner I do my homework.

(yemekten sonra ev ödevlerimi yaparım.)

I watch television.

(televizyon izlerim.)

I put my books in my schoolbag.

(kitaplarımı okul çantama koyarım.)

I put my pencils in my schoolbag.

(kalemlerimi okul çantama koyarım.)

I put my rulers in my schoolbag.

(cetvellerimi okul çantama koyarım.)

I put my rubbers in my schoolbag.

(silgilerimi okul çantama koyarım.)

I put my pencil sharpener in my schoolbag.

(kalem traşımı okul çantama koyarım.)

I go to the bathroom.

(banyoya giderim.)

I brush my teeth.

(dişlerimi fırçalarım)

And then I go to the bedroom.

(daha sonra yatak odasına giderim.)

I take off my socks.

(çoraplarımı çıkarırım.)

I take off my sweater.

(süveterimi çıkarırım.)

I take off my shirt.

(göleğimi çıkarırım.)

I put on my pyjamas.

(pijamamı giyerim)

I go to bed and I sleep.

(yatarım ve uyurum.)

 

THE WORDS IN THE STORY

HİKAYEDE GEÇEN KELİMELERİN TÜRKÇELERİ

Everyday(her gün)

I(ben)

7 o’clock(saat 7

Bathroom(banyo)

Hand(el)

Face(yüz)

Then(daha sonra)

Kitchen(mutfak)

Breakfast(kahvaltı)

Bread(ekmek)

Cheese(peynir)

Olive(zeytin)

Tomatoe(domates)

Egg(yumurta)

Honey(bal)

Butter(yağ)

Tea(çay)

milk (süt)

bathroom(banyo)

again(tekrar)

tooth diş

teeth(dişler)

shower(duş)

bedroom(yatak odası)

pyjamas(pijama)

sock(çorap)

trousers(pantolon)

jumper(kazak)

sweater kazak

shirt(gömlek)

school uniform(okul üniforması)

school bus(okul servisi)

school(okul)

teacher(öğretmen)

English(ingilizce)

Mathematics(matematik)

Physics(fizik)

Geography(coğrafya)

History(tarih)

Art(resim)

Physical education beden eğitimi

Science(fen)

Lunch(öğle yemeği)

12 o’clock(saat 12)

At lunchtime(öğlen)

Football(futbol)

with friends(arkadaşlarla)

school garden(okul bahçesi)

afternoon(öğleden sonra)

school bus(okul servisi)

again(tekrar)

3 o’clock(saat 3)

Home(ev)

Uniform(üniforma)

Trainers(spor ayakkabı)

track suit(eşofman)

basketball(basketbol)

friend(arkadaş

computer games(bilgisayar oyunları)

dinner(akşam yemeği)

6 o’clock(saat 6)

in the evening(akşam)

after dinner(akşam yemeğinden sonra)

homework(ev ödevi)

television(televizyon)

book(kitap)

pencil(kalem)

ruler(cetvel)

rubber(silgi)

pencil sharpener(kalem traş)

schoolbag(okul çantası)

bathroom(banyo)

bedroom(yatak odası)

sock(çorap)

sweater(süeter)

shirt(gömlek)

pyjamas(pijama)

bed(yatak)

 

THE VERBS IN THE STORY

HİKAYEDE GEÇEN FİİLLERİN TÜRKÇELERİ

get up(kalkmak)

go(gitmek)

wash(yıkamak)

have breakfast(kahvaltı yapmak)

eat(yemek)

drink (içmek)

brush(fırçalamak)

have lunch(öğle yemeği yemek)

take off(çıkarmak)

put on(giymek)

get on (binmek)

get off inmek

listen to(dinlemek)

learn(öğrenmek)

have (sahip olmak)

play (oynamak)

get on (giymek/binmek)

come(gelmek)

have dinner(akşam yemeği yemek)

do (yapmak)

watch (izlemek)

put(koymak)

brush(fırçalamak)

sleep(uyumak)

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.