İngilizce Türkçe mutluluk üzerine güzel sözler Happiness quotes


Happiness quotes

11. Mutluluğu içimizde bulmak kolay değil, başka bir yerde bulmak da mümkün değil.
Agnes Repplier

It is not easy to find happiness in ourselves, and it is not possible to find it elsewhere.
Agnes Repplier

12. Her koşulda neşeli ve mutlu olmaya kararlıyım. Çünkü ızdırabımızın veya mutsuzluğumuzun büyük parçasının durum tarafından değil bizim tavrımız tarafından belirlendiğini öğrendim.
Martha Washington

I am determined to be cheerful and happy in whatever situation I may find myself. For I have learned that the greater part of our misery or unhappiness is determined not by our circumstance but by our disposition.
Martha Washington
13. Sahip olduklarınla ve kendinle mutlu ol. İkisi ile ilgili de cömert ol. Mutluluk için avlanmak zorunda kalmayacaksın.
William E. Gladstone

Be happy with what you have and are, be generous with both, and you won’t have to hunt for happiness.
William E. Gladstone

14. Mutlu olmak istiyorsan, ol.
Leo Tolstoy

If you want to be happy, be.
Leo Tolstoy
15. İnsan mutluluğunun iki düşmanı acı ve can sıkıntısıdır.
Arthur Schopenhauer

The two enemies of human happiness are pain and boredom.
Arthur Schopenhauer
16. Bir masa, bir sandalye, bir meyve kasesi ve bir keman; bir insan mutlu olmak için başka neye ihtiyaç duyar ki?
Albert Einstein
A table, a chair, a bowl of fruit and a violin; what else does a man need to be happy?
Albert Einstein

17. Aptal ve bencil olmak ve sağlığının iyi olması mutluluğun üç gerekliliğidir ama aptallık yoksa hiçbiri işe yaramaz.
Gustave Flaubert

To be stupid, selfish, and have good health are three requirements for happiness, though if stupidity is lacking, all is lost.
Gustave Flaubert

18. Mutlu olma sanatı, sıradan şeylerden mutluluk çıkarmakta gizlidir.
Henry Ward Beecher

The art of being happy lies in the power of extracting happiness from common things.
Henry Ward Beecher

19. Mutluluk bir bulut gibidir; çok uzun süre bakarsan buharlaşır.
Sarah McLachlan

Happiness is like a cloud, if you stare at it long enough, it evaporates.
Sarah McLachlan

20. Mutluluk, mutluluğa ulaşma çabasının olmamasıdır.
Zhuangzi

Happiness is the absence of the striving for happiness.
Zhuangzi

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.