İngilizce Türkçe Sanat ile İlgili Güzel Sözler


Art quotes (Sanat ile İlgili Güzel Sözler)

1. A picture is a poem without words.

Bir tablo, kelimeleri olmayan bir şiirdir.
Horace

2. Creativity is allowing yourself to make mistakes. Art is knowing which ones to keep.
Yaratıcılık kendine hata yapma izni vermektir. Sanat hangilerini elinde tutacağını bilmektir.
Scott Adams

3. The purpose of art is washing the dust of daily life off our souls.
Sanatın amacı, günlük hayatın tozunu ruhlarımızın üzerinden temizlemektir.
Pablo Picasso

4. If you hear a voice within you say ‘you cannot paint,’ then by all means paint, and that voice will be silenced.
İçinde bir ses “Resim yapamazsın.” Diyorsa, o zaman kesinlikle resim yap ve o ses susacak.
Vincent Van Gogh

5. Drawing is the honesty of the art. There is no possibility of cheating. It is either good or bad.
Çizim sanatın dürüstlüğüdür. Kopya çekme ihtimali yoktur. Ya iyidir, ya kötü.
Salvador Dali

6. Art is the most intense mode of individualism that the world has known.
Sanat, bireyselliğin dünyada görülmüş en keskin biçimidir.
Oscar Wilde

7. Every artist was first an amateur.
Her sanatçı, ilk başta amatördü.
Ralph Waldo Emerson

8. Art enables us to find ourselves and lose ourselves at the same time.
Sanat aynı kendimizi bulmamızı ve kaybetmemize olanak sağlar.
Thomas Merton

9. Art is the desire of a man to express himself, to record the reactions of his personality to the world he lives in.
Sanat insanın kendini ifade etme, kişiliğinin yaşadığı dünyaya tepkilerini kaydetme arzusudur.
Amy Lowell
10. Painting is easy when you don’t know how, but very difficult when you do.
Resim yapmak nasıl yapılacağını bilmediğinde çok kolaydır; ama bildiğin zaman çok zordur.
Edgar Degas

Ünlülerin sanat üzerine söylemiş oldukları güzel sözler

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.