İngilizce Will Konu Anlatımı Kullanım Şekli ve Örnekleri


FUTURE TENSE “WILL”

 

Gelecek zamandan bahsederken “will” kullanırız.

Will yapısı:

-he,she, it ile kullanılırken “s” takısı almaz. 

-soru yapısı oluşturulurken do veya does yardımcı fiilleri kullanılmaz. 

 

Örnek tablo ile inceleyelim: 

 

OLUMLU CÜMLE                      OLUMSUZ CÜMLE                              SORU CÜMLESİ

 

I will go                                          I won’t go                                                  Will I go? 

He will go                                      He won’t go                                              Will he go?

She will go                                     She won’t go                                            Will she go?

It will go                                         It won’t go                                                Will it go?

You will go                                     You won’t go                                            Will you go?

We will go                                      We won’t go                                             Will we go?

They will go                                   They won’t go                                          Will they go?

 

 

OLUMLU CÜMLE YAPISI

 

 

Subject + Will + Verb 

 

“Will”, yanında daima bir fiil ile kullanılır.

 

-I will take an exam tomorrow.

(Yarın sınava gireceğim)

 

-She will graduate in two months.

(İki ay içinde mezun olacak)

 

-I will clean the house.

(Evi temizleyeceğim)

 

-They will go to the cinema.

(Sinemaya gidecekler)

 

-I am too tired now. I will wash the dishes tomorrow.

(Şu an çok yorgunum. Bulaşıkları yarın yıkayacağım)

 

NOT: “will” kısaltılarak ‘ll şeklinde yazılabilir:

She’ll go.

We’ll paint the room.

 

OLUMSUZ CÜMLE YAPISI

 

 

Subject + Won’t + Verb 

 

-Olumsuz yapıda “will”, “not” ile kullanılır: Will not = won’t

 

-She won’t go to school tomorrow.

(Yarın okula gitmeyecek)

 

-I won’t tell you again.

(Sana bir daha söylemeyeceğim)

 

-They won’t eat dinner tonight.

(Bu gece akşam yemeği yemeyecekler)

 

-We won’t disappoint you again.

(Seni bir daha hayal kırıklığına uğratmayacağız)

SORU CÜMLELERİ

 

Will + Subject + Verb 

 

-Soru cümlesi oluştururken “will” başa alınır:

 

-Will you talk to your mother?

(Annenle konuşacak mısın)

 

-Will she do her homework?

(Ödevlerini yapacak mı?)

 

-Will they eat their meal?

(Yemeklerini yiyecekler mi?)

 

-Will you go to to cinema tomorrow?

(Yarın sinemaya gidecek misiniz?)

 

 

“WILL” NERELERDE KULLANILIR?

 

  1. a) Will, gelecekle ilgili olacağını düşündüğümüz eylem ve olayları ifade etmek için kullanılır. Bu bir tahmin, bir hesaplama sonucu, ümit, beklenti veya inanç olabilir.

 

It will rain tomorrow.

(Yarın yağmur yağacak)

 

People will consume less organic food in the future.

(Gelecekte insanlar daha az organik gıda tüketecek)

 

We’ll win the match.

(Maçı kazanacağız)

 

The exam won’t be easy.

(Sınav kolay olmayacak)

 

I’m afraid (korkarım), I hope (Umarım), I expect (beklerim), I am sure (Eminim), perhaps (belki), probably (muhtemelen), certainly/definetely (kesinlikle) gibi kelimelerle sık sık kullanılır.

 

I’m afraid he’ll forget my birthday again.

(Korkarım yine doğum güünümü unutacak)

 

Perhaps they will be late for the meeting.

(Belki toplantıya geç kalacaklar)

 

You’ll probably see Marry when you go to the wedding.

(Düğüne gittiğinde muhtemelen Marry’I göreceksin)

 

We certainly won’t earn money.

(Kesinlikle para kazanamayacağız)

 

  1. b) Konuşma sırasında karar verdiğimiz, (yani bir planlama yapmadığımız veya önceden karar vermediğimiz,) eylemleri ifade ederiz.

 

“I’m cold.” “Are you? Then I’ll turn  on the heater.”

(Üşüyorum. Öyle mi? O zaman ısıtıcıyı açacağım /açayım)

 

There’s a lion in the garden. I’ll call the zoo.

(Bahçede bir aslan var. Hayvanat bahçesine telefon edeceğim /edeyim)

 

“What would you like to have?” “I’ll have some orange juice.”

(Ne almak istersin? Portakal suyu alayım)

 

Will ifadeleri bir söz verme, niyet belirtme, tehdit, red, teklif  gibi anlamlara gelebilir.

 

I’ll remember to water the plants, I promise

(Bitkileri sulayacağımı hatırlayacağım söz veriyorum)

 

I won’t forget your birthday again.

(Tekrar doğum gününü unutmayacağım)

 

If you don’t stop making noise, I’ll call the police.

(Gürültü yapmayı kesmezsen, polisi arayacağım)

 

We won’t speak to you again.

(Senle bir daha konuşmayacağız)

 

I’ll bring you something to eat.

(Sana yiyecek bir şeyler getireyim)

 

I’ll open the door for you.

(Sana kapıyı açayım)

 

  1. c) Will you? Informal teklif ve ricalarda kullanılabilir.

 

Will you join us?

(Bize katılır mısın?)

 

Will you have tea with me?

(Benimle çay içer misin?)

 

Will you clean the table?

(Masayı temizler misin?)

 

Will you pass me the salt, please?

(Tuzu verir misin?)

Bu konuda İngilizcede ”Will” nasıl kullanılır örnekleriyle göstermeye çalıştık umarız faydalı olmuştur.

 

 

“To be going to” ve “Will” farkı

 

-Hem will hem de be going to gelecek zaman bildirir. To be going to yapısını kullandığımız zaman, yapacağımız bir şeyi ya da vermiş olduğumuz kararı  vurgulamak için kullanırız.

Örneğin:

I will go to London.

(Londra’ya gideceğim)

 

am going to go to London. I have already bought the tickets!

(Londra’ya gideceğim. Çoktan biletleri aldım!)

 

Detaylı konu anlatımı için “will” ve “be going to” arasındaki farklar adlı konu anlatımını okuyunuz.

 

ÖRNEK DİYALOG

 

 

A: I will go to the cinema tomorrow. Do you want to come with me?

(Yarın sinemaya gideceğim. Benimle gelmek ister misin?)

 

B: No, thank you. I will be busy with my work.

(Hayır teşekkürler. İşimle meşgul olacağım)

 

A: What will you do after you finish your work?

(İşini bitirdikten sonra ne yapacaksın?)

 

B: I don’t have any plans. Shall we take a walk?

(Planım yok. Yürüyüşe çıkalım mı?)

 

A: Okay. I will calll you tomorrow.

(Tamam. Yarın seni arayacağım)

ALIŞTIRMALAR

 

Aşağıdaki kelimelerle olumlu, olumsuz ve soru cümleleri oluşturunuz. 

 

1-She/buy/a car

Olumlu: ________________

Olumsuz: ________________

Soru: ____________

 

2-They / help / me 

Olumlu: ____________

Olumsuz: ____________

Soru: ____________

 

3- I / stay / here 

Olumlu: ___________

Olumsuz: ____________

Soru:____________

 

4-It / rain / tomorrow

Olumlu: ____________

Olumsuz: ____________

Soru: ____________

 

5-He / be / late

Olumlu: ____________

Olumsuz: ____________

Soru: ____________

 

 

Cevaplar:

 

1- She will buy a car / She won’t buy a car / Will she buy a car?

 

2- They will help me / They won’t help me / Will they help me?

 

3-I will stay here / I won’t stay here / Will I stay here?

 

4-It will rain tomorrow / It won’t rain tomorrow / Will it rain tomorrow?

 

5-He will be late / He won’t be late / Will he be late?