İngilizce Yetenekler Ve Beceriler


Yetenekler ve Beceriler

ingilizce yetenekler ve beceriler

İngilizce’de yeteneklerimizi ve becerilerimizi anlatırken aşağıda verilen kelimeleri kullanırız.

(Play) Golf=(Oynamak) Golf
Fish=Balık tutmak
Ice skate=Buz pateni yapmak

Play the piano=Piano çalmak
Play the drums=Bateri çalmak
Dance=Dans etmek
Perform=Rol yapmak
Do flower arrangement=Çiçek aranjmanı yapmak
Do embroidery=Nakış yapmak
Draw=Çizim yapmak
Sew=Dikiş dikmek
Write poetry =Şiir yazmak
Speak  a foreign language=Yabancı ile konuşmak
Work well with numbers=Numaralarla çalışmak
Work with wood/leather/metal/plastic=Odun ile çalışmak/deri/metal/plastik
Design things=Tasarım işleri yapmak
Repair things=Tamir işleri yapmak
Play basketball=Basketbol oynamak
Play tennis=Tenis oynamak
Ski=Kayak yapmak
Bowl=Bowling oynamak
Lift weights=Ağırlık kaldırmak
Play the violin= Keman çalmak
Sing=Şarkı söylemek
Act=Numara yapmak
Do sculpture/ceramics=Heykel yapmak/seramikler
Do handicraft=El becerisi yapmak
Paint=Resim yapmak
Knit=Örgü örmek
Cook=Yemek yapmak
Give presentation=Sunum yapmak
Work with tools=Aletlerle çalışmak
Use a computer=Bilgisayar kullanmak
Build things=İnşaat işleri yapmak