İngilizce Yüzün Bölümleri, Kelimeler ve Anlamları, Have & Has Olumlu, Olumsuz ve Soru Cümleleri, How many Soruları Sorma ve Cevaplama Konu Anlatımı


İngilizcede yüzün bölümleri (face parts) “have/has” konusu ile cümle içinde kullanılabilir. “Have” sahip olmak anlamına gelir. “Has” de “have”in –s takısı almış halidir. Öncelikle aşağıda yüzümüzün bölümleri hakkında verilmiş olan kelimeleri inceleyebilirsiniz.

 

İngilizce Türkçe
Face Yüz
Hair Saç
Head Kafa
Eye(s) Göz(ler)
Ear(s) Kulak(lar)
Nose Burun
Mouth Ağız
Tooth Diş
Teeth Dişler
Lip(s) Dudak(lar)
Tongue Dil
Eyebrow Kaş
Eyelash Kirpik
Forehead Alın
Cheek(s) Yanak(lar)
Chin Çene
Dimple Gamze
Nostril(s) Burun delik(ler)i
Neck Boyun
Temple Şakak
Gum Dişeti
Pupil Gözbebeği
Retina Ağtabaka, retina
Iris İris tabakası
Earlobe Kulak memesi
Nasal bridge Burun köprüsü / burun kökü
Nasal hump Burun kemeri
Pinna Kulak kepçesi
Tragus Kulaktaki küçük kıkırdak çıkıntısı
Philtrum Dudak ile burun arasındaki kıvrım
Nasal septum Burun direği

Yüzün bölümleri hakkında şu videoyu izlemek de yararlı olacaktır:

Have / Has

Subjects Positive Negative
I have don’t have
You have don’t have
We have don’t have
They have don’t have
He has doesn’t have
She has doesn’t have
It has doesn’t have
Ali (he) has doesn’t have
Alexa (she) has doesn’t have
The cat (it) has doesn’t have
Alex and Robin (they) have don’t have
People (they) have don’t have

 

Örnek cümleler;

I have two eyes. (Benim iki gözüm var.)

You have two ears. (Senin iki kulağın var.)

 

People don’t have four ears. (İnsanların dört kulağı yoktur.)

 

My father has a big nose. (Babamın büyük bir burnu var.)

 

They don’t have five eyes. (Onların beş tane gözü yok.)

Ying has small eyes. (Ying’in küçük gözleri var.)

My uncle has a large forehead. (Amcamın geniş bir alnı var.)

Aaron has big blue eyes. (Aaron’un büyük mavi gözleri var.)

This puppy has two beautiful eyes. (Bu yavru köpeğin iki güzel gözü var.)

People have teeth in their mouths. (İnsanların ağızlarında dişleri vardır.)

Gerald doesn’t have a small mouth. He has a big mouth. (Gerald’ın küçük bir ağzı yok. Büyük bir ağzı var.)

 

A lip has two parts: upper lip and lower lip. (Bir dudağın iki bölümü vardır: üst dudak ve alt dudak.)

 

People don’t have seven noses. (İnsanların yedi tane burnu yok.)

 

She has big ears. (Onun büyük kulakları var.)

Gary has fat cheeks. (Gary’nin tombul yanakları var.)

Have/Has kullanarak soru cümleleri de yapılabilir. Aşağıdaki tabloyu ve verilen örnekleri inceleyiniz.

Auxiliary verb Subjects Have
Do I have
Do you have
Do we have
Do they have
Does he have
Does she have
Does it have
Does Alex (he) have
Does Gina (she) have
Does the cat (it) have
Do Alex and Gina (they) have
Do people (they) have

 

Does an elephant have big ears? (Bir filin büyük kulakları mı vardır?)

Yes, it does. (Evet, vardır.)

 

Does it have three eyes? (Onun üç gözü mü var?)

No, it doesn’t. (Hayır, yok.) It has an eye. / It has one eye. (Bir gözü var.)

Do you have teeth in your mouth? (Ağzında dişlerin var mı?)

Yes, I do. (Evet, var.)

Does she have black eyebrows? (Onun siyah kaşları mı var?)

No, she doesn’t. (Hayır, yok.) She has brown eyebrows. (Onun kahverengi kaşları var.)

 

Does she have big eyes? (Onun büyük gözleri mi var?)

No, she doesn’t. (Hayır, yok.) She has small eyes. (Onun küçük gözleri var.)

Does she have a small mouth? (Onun küçük bir ağzı mı var?)

No, she doesn’t. She has a big mouth. (Hayır, yok. Onun büyük bir ağzı var.)

 

Does it have two eyes? (Onun iki gözü mü var?)

No, it doesn’t. It has three eyes. (Hayır, yok. Üç gözü var.)

Does she have dimples on her cheeks? (Onun yanaklarında gamzeleri var mı?)

Yes, she does. (Evet, var.)

 

How many? (Kaç tane?)

“How many” soru kelimesi “Kaç tane?” anlamına gelir. “How many”den sonra mutlaka çoğul bir isim gelmek zorundadır. Sonrasında da auxiliary verb (yardımcı fiil) ve özne gelir. “How many” soruları için aşağıdaki tabloyu inceleyiniz. Tablonun altında örnek sorular ve bu soruların cevapları vardır.

 

How many Plural noun Auxiliary verb Subject have
How many eyes do I have
How many eyes do you have
How many eyes do we have
How many eyes do they have
How many eyes does he have
How many eyes does she have
How many eyes does it have
How many eyes does Alex (he) have
How many eyes does Gina (she) have
How many eyes does the cat (it) have
How many eyes do Alex and Gina(they) have
How many eyes do people have

 

How many eyes does a person have? (Bir kişinin kaç tane gözü vardır?)

A person has two eyes. (Bir kişinin iki gözü vardır.)

 

How many teeth does Oliver have?

Oliver has two teeth. (Oliver’ın iki dişi var.) / He has two teeth. (Onun iki dişi var.)

 

How many ears do people have? (İnsanların kaç kulağı vardır?)

People have two ears. (İnsanların iki kulağı vardır.) / They have two ears. (Onların iki kulağı vardır.)

 

 

– How many eyes do Frank and Hank have in total? (Frank’in ve Hank’in toplamda kaç gözü var?)

Frank and Hank have four eyes in total. (Frank ve Hank’in toplamda dört gözü var.) / They have four eyes in total. (Onların toplamda dört gözü var.)

– How many ears do Frank and Hank have in total? (Frank ve Hank’in toplamda kaç kulağı var?)

Frank and Hank have four ears in total. (Frank ve Hank’in toplamda dört kulağı var.) / They have four ears in total. (Onların toplamda dört kulağı var.)

– How many tongues do Frank and Hank have in total? (Frank ve Hank’in toplamda kaç dili var?)

Frank and Hank have two tongues in total. (Frank ve Hank’in toplamda iki dili var.) / They have two tongues in total. (Onların toplamda iki dili var.)

 

 

How many nostrils does a person have? (Bir insanın kaç burun deliği vardır?)

A person has two nostrils. (Bir insanın iki burun deliği vardır.)

 

How many ears does Puffy have? (Puffy’nin kaç kulağı var?)

Puffy has two ears. (Puffy’nin iki kulağı var.) / It has two ears. (Onun iki kulağı var.)

How many eyes does it have? (Onun kaç gözü var?)

It has an eye. / It has one eye. (Onun bir gözü var.)