İngilizce Zaman Tablosu


İngilizce Zaman Tablosu

İngilizce Zaman Tablosu isimli bu konumuzda İngilizcedeki bütün zamanları kısa örnek cümleler ile bir tablo şeklinde düzenledik.

Zaman

Olumlu, olumsuz ve soru

Kullanımı

Anahtar Kelimeleri

Simple Present

+: She talks.
-: She does not talk.
?: Does she talk?
 • İçinde bulunulan zaman dilimi içinde bir veya birçok kez ya da hiç gerçekleşmeyen eylemler,
 • Genel gerçekler,
 • Birbiri ardına (sıralı) gerçekleşen eylemler ve
 • Bir plan ya da programa göre gerçekleşen eylemler için bu zaman kullanılır.
normally never every often always seldom sometimes usually

Present Progressive

+: She is talking.
-: She is not talking.
?: Is she talking?

 • Konuşma anında gerçekleşen eylemler,
 • Sadece belirli zamanlarda gerçekleşen eylemler,
 • Gelecek olması planlanan eylemler için bu zaman kullanılır
Listen!, Look!, just, just now, now, right now, at the moment

Simple Past

+: She talked.
-: She did not talk.
?: Did she talk?
 • Geçmişte bir veya birçok kez ya da hiç gerçekleşmeyen eylemler
 • Birbiri ardına (sıralı) gerçekleşen eylemler ve
 • Başka bir eylem esnasında gerçekleşen eylemler için bu zaman kullanılır
in 1990, last Friday, yesterday, the other day,
2 minutes ago,

Past Progressive

+: She was talking.
-: She was not talking.
?: Was she talking?
 • Geçmişte belirli bir süre devam eden eylemler,
 • Aynı anda gerçekleşen eylemler ve
 • Geçmişte başka bir eylem tarafından yarıda kesilen eylemler için bu zaman kullanılır
as long as, when, while

Present Perfect Simple

+: She has talked.
-: She has not talked.
?: Has she talked?
 • Eylemlerin sonucunu vurgulamak,
 • Hala devam eden eylemler,
 • Henüz sonlanmış eylemler,
 • Şu ana etkisi olan bitmiş eylemler ve
 • Konuşmanın geçtiği zamandan önce bir veya birçok kez ya da hiç gerçekleşmeyen eylemler için bu zaman kullanılır
up to now, till now, already, so far, ever, just, not yet, never

Present Perfect Progressive

+: She has been talking.
-: She has not been talking.
?: Has she been talking?
 • Eylemlerin sonuçları yerine süresini ve oluşunu vurgulamak,
 • Henüz sonlanmış ya da hala devam eden eylemler,
 • İçinde bulunulan anı etkilemiş bitmiş eylemler için bu zaman kullanılır
the whole week, for 4 years, since 1993, how long?, all day,

Past Perfect Simple

+: She had talked.
-: She had not talked.
?: Had she talked?
 • Geçmişte belli bir andan önce gerçekleşmiş eylemler,
 • Bu zaman bazı durumlarda past perfect progressive yerine kullanılabilir
 • Eylemin süresi yerine sadece gerçeklere vurgu yapmak için bu zaman kullanılır
never, until that day, already, just, not yet, once

Past Perfect Progressive

+: She had been talking.
-: She had not been talking.
?: Had she been talking?
 • Geçmişte belli bir zamandan önce gerçekleşen eylemler,
 • Bu zaman bazı durumlarda past perfect simple yerine kullanılabilir.
 • Eylemlerin süresini ve oluşunu vurgulamak için bu zaman kullanılır
all day, for, the whole day, since

Future I Simple

+: She will talk.
-: She will not talk. 
?: Will she talk?
 • Etkilenemeyen gelecek eylemler,
 • Ani verilen karalar ve
 • Geleceğe ilişkin varsayımlar için bu zaman kullanılır
in a year, next, tomorrow
assumption: perhaps, I think, probably,

Future I Simple (going to)

+: She is going to talk.
-: She is not going to talk.
?: Is she going to talk?
 • Geleceğe dair yapılan kararlar ve
 • Geleceğe ilişkin sonuçlar söz konusu olduğunda bu zaman kullanılır
tomorrow, in one year, next week,

Future I Progressive

+: She will be talking.
-: She will not be talking.
?: Will she be talking?
 • Gelecekte belirli bir süre devam eden eylemler,
 • Yakın gelecekte olması kesin eylemler için bu zaman kullanılır
next week, in one year, tomorrow

Future II Simple

+: She will have talked.
-: She will not have talked.
?: Will she have talked?
 • Gelecekte belli bir zamanda bitmiş olacak eylemler için bu zaman kullanılır
by Sunday, in a week

Future II Progressive

+: She will have been talking.
-: She will not have been talking.
?: Will she have been talking?
 • Gelecekte belli bir zamandan önce gerçekleşecek eylemler ve
 • Eylemlerin oluşunu vurgulamak için bu zaman kullanılır.
all day long, for, the last couple of hours,

Conditional I Simple

+: She would talk.
-: She would not talk.
?: Would she talk?
 • Olması muhtemel eylemler için bu zaman kullanılır
If I were you, I would talk to her.

Conditional I Progressive

+: She would be talking.
-: She would not be talking.
?: Would she be talking?
 • Olması muhtemel eylemler ve
 • Eylemlerin süresini ve oluşunu vurgulamak için bu zaman kullanılır

Conditional II Simple

+: She would have talked.
-: She would not have talked.
?: Would she have talked?
 • Geçmişte gerçekleşmiş olması muhtemel eylemler için bu zaman kullanılır
If I had heard that, I would have helped.

Conditional II Progressive

+: She would have been talking.
-: She would not have been talking.
?: Would she have been talking?
 • Geçmişte gerçekleşmiş olması muhtemel eylemler ve
 • Eylemlerin süresini ve oluşunu vurgulamak için bu zaman kullanılır