İngilizcede ekstra bilgi isteme


Asking for Further Details
Ekstra bilgi isteme

 

İş İngilizcesi’nde örneğin sunumlarda veya konferanslarda fazladan bilgi istenmesi için aşağıdaki yapıları kullanmamız gerekebilir.

Could you add?
Ekleyebilir misiniz?
Could you add more details to the last point you made, please?
Belirttiğiniz son nokta için daha fazla detay verebilir misiniz?

Could we have more particulars?
Daha fazla ayrıntı verebilir misiniz?
Could we have more particulars on your experience in marketing?
Pazarlama tecrübelerinizden biraz daha ayrıntılı bahsedebilir misiniz?

Could you give us further details?
Daha fazla ayrıntı verebilir misiniz?
Could you give us further details on this plan?
Bu plan hakkında daha fazla ayrıntı verebilir misiniz?

What else?
Daha?
What else can you add to convince us with your new ideas?
Yeni fikirlerinize bize ikna etmek için daha ne ekleyebilirsiniz?

Any more information?
Eklemek istediğiniz başka bilgi var mı?
Do you have any more information on this matter?
Bu meselede eklemek istediğiniz başka bilgi var mı?ask-for-details_1