İngilizce’de sorular


QUESTIONS IN ENGLISH

(İngilizce’de sorular)

 

İngilizce’de soru cümlesi yapmanın temel mantığı, yardımcı fiili (am/is/are/was/were/do/does, can, have/has) öznenin önünde kullanmaktır.

 

He is happy.

(O mutlu. – Düz cümle)

 

Is he happy?

(O mutlu mu? – Soru cümlesi)

 

They have got a big house.

(Onlar büyük bir eve sahip)

 

Have they got a big house?

(Onlar büyük bir eve sahip mi?)

 

She has done her hair.

(O saçını yaptı)

 

Has she done her hair?

(O saçını yaptı mı?)

 

Jill will be waiting at home tomorrow.

(Jill yarın evde bekliyor olacak)

 

Will Jill be waiting at home tomorrow?

((Jill yarın evde bekliyor olacak mı?)

 

There was a park in the city in the past.

(Geçmişte şehirde bir park vardı)

 

Was there a park in the city in the past?

(Geçmişte şehirde bir park var mıydı?)

 

 

Present simple tense’de do/does yardımcı fiilleri kullanılır.

 

 

Jill gets up early in the mornings.

(Jill sabahları erken kalkar)

 

Does Jill get up early in the mornings.

(Jill sabahları erken kalkar mı?)

 

They speak English in New Zealand.

(Yeni Zelanda’da İngilizce konuşurlar)

 

Do they speak English in New Zealand.

(Yeni Zelanda’da İngilizce mi konuşurlar?)

 

Past simple tense’de did yardımcı fiili kullanılır.

 

My parents went on holiday last summer.

(Anne babam geçen yaz tatile gittiler)

 

Did my parents go on holiday last summer?

(Anne babam geçen yaz tatile gittiler mi?)

 

Yardımcı fiil cümle başında kullanılan yukarıdaki örneklerdeki gibi sorulara Yes/No ile cevap verildiğinden bu tür sorulara Yes/No sorusu denir. Or (veya, ya da, o mu bu mu) ile yapılan sorular bir alternatif sorar. Aşağıdaki cümleler or ile yapılan sorulara örnektir.

 

Are the children at school or at the shopping centre?

(Çocuklar okulda mı alışveriş merkezinde mi?)

 

Is today Friday or Saturday?

(Bugün Cuma mı Cumartesi mi?)

 

Do you prefer to drink tea or coffee?

(Çay mı kahve mi içmeye tercih edersin?)

 

Bazı “or” ile yapılan sorular Yes/No cevabı bekleyebilir. Bu cümlenin bağlamından anlaşılır.

 

 

Do you drink tea or coffee in the mornings?

(Sabahları çay ya da kahve içer misin? Şeklinde anlaşılabilir)

 

 

ASKING QUESTIONS FOR UNDERLINED WORDS

(Altı çizili kelimeleri soran soru yapma)

 

İngilizce eğitiminde soru yapma alıştırmalarında çok kullanılan alıştırmaların biri de altı çizili kelimeleri soran soru yapma çalışmalarıdır.

 

Örnek olarak aşağıdaki soruyu ele alalım:

 

Ali is reading a book in the living room.

(Ali oturma odasında bir kitap okuyor)

 

Yukarıdaki cümlede “Ali” kelimesini soran soru yapalım. Cümlenin öznesini soruyorsak, özne yerine soru kelimesi yazmamız yeterlidir. Soru kelimesi özne durumundadır. Ali insan olduğu için “who” soru kelimesi kullanmamız gerekir. Who, özne durumunda tekil düşünülür, yani Who is olur Who are olmaz.

 

 

Who is reading a book in the living room?

(Kim  oturma odasında bir kitap okuyor)

 

Yukarıdaki cümlede “a book” kelimesini soran soru yapalım. Cümlenin özne dışındaki ögelerini sorarken en başa uygun soru kelimesini yazarız. Daha sonra yardımcı fiili özneden önce getiririz. Yani cümleye, “soru kelimesi + yardımcı fiil + özne” şeklinde başlanır. Sorulan kelimeyi cümleden çıkarırız.

 

Soru kelimesi + yardımcı fiil + özne + … ?

 

What  is Ali reading in the living room?

(Ali oturma odasında ne okuyor?)

 

Yukarıdaki cümlede “in the living room” kelimesini soran soru yapalım.

 

Where is Ali reading a book?

(Ali nerede bir kitap okuyor?)

 

Yukarıdaki cümlede fiili (reading a book) sormak için do fiili kullanırız.

 

What is Ali doing in the living room?

(Ali oturma odasında ne yapıyor?)

 

SUBJECT AND OBJECT QUESTIONS IN THE PRESENT SIMPLE AND THE PAST SIMPLE

(İngilizce Present simple ve past simple tense’lerde özne ve nesne soruları)

 

  1. a) Subject questions

 

Özneyi soran sorularda who ve what özne durumundadır. Bu yüzden cümle düz bir cümleymiş gibi yapılır. Yani do/does/did kullanılmaz.

 

Who makes you happy? My mother makes me happy.

(Seni kim mutlu eder. Annem beni mutlu eder)

 

What happened to him? He fell down.

(Ona ne oldu? O düştü)

 

Who lives in that house? Mrs Brown lives in that house.

(Şu evde kim yaşar? Bayan Brown bu evde yaşar)

 

What broke the vase? The cat broke the window.

(Vazoyu ne kırdı? Kedi vazoyu kırdı.)

 

  1. b) Object questions

 

Nesneyi soran sorularda do/does/did yardımcı fiilleri özneden önce kullanılır.

 

What did you eat? I ate some pasta.

(Ne yedin? Biraz makarna yedim)

 

Who did you see yesterday?  I saw Jill yesterday.

(Dün kimi gördün? Dün Jill’i gördüm)

 

Who does he live with?  He lives with his sister.

(O kimle yaşar? O kızkardeşiyle yaşar)

 

What do you drink at breakfast? I drink tea at breakfast.

(Kahvaltıda ne içersin? Kahvaltıda çay içerim)

 

 

Karşılaştırınız.

 

John (1) saw Jill (2) yesterday.

 

(1)- Who saw Jill yesterday? Answer: John.

(Dün kim Jill’i gördü?)

 

(2)- Who did John see yesterday? Answer: Jill.

(Dün John kimi gördü?)