İş İngilizcesi’nde özet verirken


Introducing a Summary
İngilizce toplantıda özetlerken

summary

To put it briefly
Kısaca özetlemek gerekirse
To put it briefly, we have a problem with customers.
Kısaca özetlemek gerekirse müşterilerle sorunumuz var.

In a few words …
Kısacası …
In a few words, Cherlot is leaving the company.
Kısacası Cherlot şirketten ayrılıyor.

In a nutshell
Tek kelime ile / az ve öz olarak

                                                                                                                                                                                         

In a nutshell, the product will be finished next year.
Uzun lafın kısası ürün seneye bitmiş olacak.

To summarise
Özetle
To summarise, we will face a number of challenges.
Özetle zorluklarla karşılaşacağız.

It all comes down to …
Sonuç olarak …
It all comes down to Sunny’s behaviour at the workplace.
Sonuç olarak iş Sunny’nin iş yerindeki haraketlerine geliyor.