İş İngilizcesinde resmi bir dille kötü haber verirken


Introducing Bad News Formally
Resmi bir şekilde kötü haberler verirken

İş İngilizcesinde resmi bir dille kötü haber verirken kullanabileceğimiz yapılar ve örnek kullanımlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

We regret to …
Üzülerek …
We regret to inform you that your offer has not been accepted.
Üzülerek belirtmek isteriz ki teklifiniz kabul edilmedi.

I’m sorry
Üzgünüm
I’m sorry but I have to let you know that we will not be able to continue our partnership.
Üzgünüm ama ortaklığımıza devam edemeyeceğimizi size bildirmek zorundayım.

I’m afraid it
Korkarım ki
I’m afraid it will not be possible for us to finance your research anymore.
Korkarım ki araştırmanızı daha fazla finanse edemeyeceğiz.

Unfortunately
Ne yazık ki
Unfortunately we are not allowed to decide on such matter without the permission of management.
Yönetimin izni olmadan böyle bir konuda maalesef karar veremiyoruz.

After careful consideration
Ayrıntılı bir değerledirme sonucunda
After careful consideration, management decided to downsize their workforce by 25%.
Ayrıntılı bir değerlendirme sonucunda yönetim iş gücünü %25 oranında azaltmaya karar vermiştir.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.