İş İngilizcesinde söz hakkı için teşekkür ederken


Thanking People For Letting You Speak
Söz hakkı için teşekkür ederken

Thank you, Kevin.
Teşekkür ederim Kevin.
Thank you, Kevin. I want to start my speech by…
Teşekkürler Kevin. Konuşmama başlarken…

Thanks for allowing me
Söz hakkı verdiğiniz için teşekkürler
First of all thank you for allowing me to speak at this conferance.
Öncelikle bu konferansta bana söz hakkı tanıdığınız için teşekkür ederim.

Thanks for calling on
Çağırdığınız için teşekkürler
Thanks for calling on me. This is a great chance to share my experiences.
Beni çağırdığınız için teşekkürler. Bu deneyimlerimi paylaşmak için büyük bir fırsat.

I appreciate the opportunity to address
… hitap etme şansı için minnettarım
I appreciate the opportunity to address such a distinguished people.
Böylesine seçkin insanlara hitap etme şansı için minnettarım

It’s a pleasure to …
… bir zevk
It’s a pleasure to be able to talk about my project.
Projem hakkında konuşmak büyük bir zevk.