İş İngilizcesinde talimat verirken


Giving Instructions
Talimatlar verme

İş İngilizcesinde talimat verirken kullanabileceğimiz örnek cümleler aşağıda verilmiştir. Talimat vermeye başlarken, devam ederken ve talimatları bitirirken kullanacağımız farklı yapılar bölümlere ayrılmıştır.

Start
Başlarken

Before beginning
Başlamadan önce
Before beginning please make sure your cell phones are off.
Başlamadan önce lütfen cep telefonlarınızın kapalı olduğundan emin olunuz.

The first step
İlk adım / yapılacak şey
The first step is to find out why our sales team is under performing.
Atacağımız ilk adım satış ekibimizin neden bekleneni veremediği bulmak olacaktır.

I would like to start by …
… ile başlamak istiyorum
I would start by analysing the graph.
Grafiği inceleyerek başlamak istiyorum.

We will set off
Başlayacağız
We will set off by finding out the estimated net price for the majority block of shares in our company.
Şirketimizdeki hisselerin büyük çoğunluğunun tahmini net fiyatlarını bularak başlayacağız.

To begin with
Başlamak için / İlk önce
To begin with write down a list of questions or concerns you have.
İlk önce soru ve sorunlarınızın bir listesini çıkarın.

Continue
Devam ederken

After that
Bundan sonra
Immediately after that you should ask for an appointment with Dr Haus.
Bundan hemen sonra Doktor Haus’tan bir randevu almalısınız.

The following stage
Takip eden süreç
The following stage is to carry out a feasibility study.
Fizibilite çalışması ise takip eden süreçte yapılacak.

The next thing
Daha sonra
The next thing will be to collect the income tax.
Bir sonraki şey ise gelir vergisini toplamak olacaktır.

Once you have…
… olduktan sonra / … oldumu
Once you’ve gone through the first stage you may continue with the next step”.
İlk aşamayı geçtikten sonra ikinci adımla devam edebilirsiniz.

When that is over
Bu bittiğinden
When the testing is over, you will be ready to take yet another test.
Test bittiğinde bir başka teste girmeye hazır olacaksın.

Finish
Bitirirken

The last stage
Son aşama
The last stage is the hardest.
Son aşama en zoru.

At the end
Sonunda / en son
At the end you should check that the cables are connected properly.
En son kabloların düzgün bir şekilde bağlandığından emin olun.

To finish
Bitirmek için
To finish the process you just need to turn the switch off.
İşlemi bitirmek için tek yapmanız gereken düğmeyi kapatmak.

The closing step
Son aşama
The closing step is the easiest. Just press the red button.
Son aşama ise en kolayı. Sadece kırmızı düğmeye bas.

We will wrap up
Bitireceğiz
We will have wrapped up the whole process by resetting the system.
Bütün işlemi sistemi tekrar başlatarak bitirmiş olacağız.

 

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.