İş İngilizcesinde toplantıyı ilerletme


Moving the Meeting Forward
Toplantıyı ilerletme


talk_forward_banner_699x285Toplantıya hız kazandırılması veya toplantıda ulaşılmak istenen hedeflere ulaşılması amacıyla kullanılan bu yapılar için örnek cümleleri aşağıda bulabilirsiniz. İş İngilizcesinde toplantıyı ilerletme İş İngilizcesinde toplantıyı ilerletme

Shall we proceed onto the next point?

Bir sonraki konuya geçelim mi?
Shall we proceed onto the next point? There are six items left on today’s agenda.
Bir sonraki konuya geçelim mi? Bugünün programında altı konu kalmış durumda.

We need to solve it today
Bugün çözmemiz gerek
We do need to solve it today. Tomorrow is public holiday in Turkey.
Bunu bugün çözmemiz gerek. Yarın Türkiye’de resmi tatil.

Let’s move on
Devam edelim
Let’s move one. Time is money.
Haydi devam edelim. Vakit nakittir.

I don’t have all day
Bütün gün bekleyemem
I don’t have all day. Make up your minds now!
Bütün gün bekleyemem. Hemen şimdi karar verin!

Hurry up
Acele et
Hurry up please. We can’t afford to waste more time on this.
Acele edin lütfen. Bunun üzerinde harcayacak daha fazla vaktimiz yok.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.