İş İngilizcesinde toplantıyı sonlandırma


Closing A Meeting
Toplantıyı sonlandırma

İş İngilizcesi kapsamında aşağıda bir toplantının bitirilmesi söz konusu olduğunda kullanılabilecek örnek cümleleri bulabilirsiniz.

That’s all
Hepsi bu
Well, that’s all for today. Any comments?
Evet, bugünlük bu kadar. Yorumu olan var mı?

Could we make a decision right away?
Şimdi bir karara varabilir miyiz?
Could we make a decision right away? I have to make a phone call!
Hemen bir karara varabilir miyiz? Bir telefon görüşmesi yapmam gerekiyor!

We will have to leave it for now
Şimdilik burada bırakacağız
We’ll have to leave it for now. I have another rendezvous.
Şimdilik burada bırakmak zorundayız. Başka bir randevum var.

Time to finish!
Bitirme vakti!
Time to finish! Does anyone need a drink?
Artık bitirelim! İçecek isteyen var mı?

Shall we call it a day?
Bugünlük yeter diyelim mi?
Shall we call it a day? We will continue the meeting tomorrow.
Bugünlük yeter diyelim mi? Toplantıya yarın devam ederiz.