Bu videoda İngilizceye Fransızca, Almanca, Sanskritçe, Japonca gibi yabancı dillerden girmiş kelimeler ve İngilizcedeki açıklamaları vardır. Bu kelimeler İngilizcede sıklıkla kullanılırlar. B1 ve B2 seviyesinde İngilizce bilenler için uygundur.