İngilizceye diğer dillerden girmiş kelimeler videosu


Bu videoda İngilizceye Fransızca, Almanca, Sanskritçe, Japonca gibi yabancı dillerden girmiş kelimeler ve İngilizcedeki açıklamaları vardır. Bu kelimeler İngilizcede sıklıkla kullanılırlar. B1 ve B2 seviyesinde İngilizce bilenler için uygundur.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.