İnsanları ve Nesneleri Tarif Ederken Kullanılan Kelimeler


Aşağıda insanları ve nesneleri tanıtabilecek sıfatları bulabilirsiniz.

clean – dirty
temiz – kirli

dark-light
karanlık-aydınlık

easy-difficult / hard
kolay-zor

expensive-cheap / inexpensive
pahalı-ucuz

fancy-plain
süslü-sade

fast-slow
hızlı-yavaş

full-empty
dolu-boş

good-bad
iyi-kötü

handsome-ugly
yakışıklı-çirkin

heavy – light
ağır-hafif

fat – thin / skinny
şişman – zayıf / sıska

high – low
yüksek – alçak

hot-cold
sıcak-soğuk

large / big – small / little
büyük – küçük

long – short
uzun – kısa

loose-tight
geniş-dar

married-single
evli – bekar

neat – messy
düzenli – dağınık

new-old
yeni-eski

noisy / loud – quiet
gürültülü / sesli – sessiz

open-closed
açık-kapalı

pretty / beautiful-ugly
güzel-çirkin

rich / wealthy-poor
zengin / varlıklı-fakir

sharp-dull
keskin- kör

shiny-dull
parlak-mat

smooth – rough
pürüzsüz – pürüzlü

soft-hard
yumuşak-sert

straight-crooked
düz-eğri

straight-curly
düz-kıvırcık

tall – short
uzun – kısa

thick-thin
kalın-ince

wet-dry
ıslak-kuru

wide-narrow
geniş-dar

young-old
genç-yaşlı

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.