Insects – İngilizce Böcekler Quiz


Insects – İngilizce Böcekler Quiz


2. 

  1. Flies can …………….

  1. …………………… can fly.
Yukarıdaki boşluk aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz?

  1. ……………………. are colorful

  1. ………………………. are red and they have black dots.

  1. ……………………….. have eight legs.

  1. ……………………………… can’t fly.

  1. …………. are black and yellow.

  1. ……………… are tiny and black 

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.