What does she look like ve What is she like arasındaki fark


7 ve 8 . sınıflarımız kitaplarında işlenilen What does she look like ve What is she like arasındaki fark nedir ?

İngilizce öğrenen öğrencilerimizin bilmesi gereken farklardan bir tanesi …Bize yakın insanları tarif ederken kullanabileceğimiz soru kelime öbeği

1 What does she/he look like ?

Burada amacımız kişinin daha çok dış görünüşünü ilgilendiren sıfatlar ila cevap vermektir. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir;

Blonde hair : Sarı saç

Green Eyes : Yeşil Gözler

Wear Glasses : Gözlük takar

Long Hair : Uzun saç

Short Hair : Kısa saç

Straight Hair: Düz saç

Curly Hair : Bukleli, Kıvırcık saç

She has got green eyes and blonde hair.

She has got long curly hair.

bunun yanısıra kişinin boyu, kilosu gibi sıfatlarıda içerebilir;

He is tall. (o, uzundur)

He is short. (O, kısadır)

He is Ugly. (O, çirkindir)

He is handsome. (O,yakışıklıdır)

She is beautiful. (O kız, Güzeldir)

She is pretty. (O kız, hoştur)

She is old/young. (O kız gençtir/yaşlıdır)

2 What is she like ?

Bu soru yukarıdaki soruya benzemekle beraber aslında fiziksel görünümünden çok karakter sıfatları ile ilgilidir.

She is reliable. (O kız, güvenilirdir)

She is shy (O kız, utangaçtır)

She is polite. (O kız,naziktir)

She is outgoing. (O kız, dışa dönüktür.)

She is generous (O kız, cömerttir.)

She’s honest. (O kız, dürüsttür.)

 

Bunun gibi bir çok örnek verebiliriz.