English 5 Üçüncü Ünite Hello Kelimeleri


2014-2015 Eğitim Öğretim yılı 5.(beşinci) sınıflar 3. (üçüncü) ünite  Hello konusu kelimelerinin İngilizce ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir. English 5 kitabı kelimeleridir.

timetable tarife
science ilim/bilim
P.E. beden eğitimi
double iki kat
ID card kimlik kartı
pronunciation telaffuz
modeling mankenlik
preparing hazırlanıyor
while olduğu halde/iken
describing açıklama
greeting tebrik
meeting toplantı
identifying tanımlanıyor
countries ülkeler
crossword kare bulmaca
speech konuşma
bubbles kabarcıklar
introduce tanıtmak
below alttaki
imaginary hayali /düşsel
occupation uğraş
flags bayraklar
unfamiliar yabancı
intonation tonlama
any hiç
silently usulca
interest ilgilendirmek
enjoyable zevkli
provide temin etmek
enlarge boyutunu büyütmek
chosen seçilmiş
intercultural kültürlerarası
tongue konuşmak
foreign yabancı
dossiers dosyalar
develop geliştirmek
awareness uyanıklık