Mesleki İngilizce; Pazarlama Bileşimi; Pazarlamanın 4P’si – Product, Price, Place Promotion


Bu videoda Pazarlama Bileşiminden bahsedilmektedir. Pazarlamayla ilgili meslek icra eden çoğu kişi Pazarlamanın 4P’sini duymuştur. 4P; Place (yer), product (ürün), price (fiyat) ve promotion (tutundurma)’yı ifade eder. Promotion kelimesinin ilk anlamı tutundurma olmasa da, ticaret ve ekonomi metinlerinde “tutundurma” olarak kullanılmaktadır. 4P ve diğer terimler videoda İngilizce olarak açıklanmış ve örnek cümlede kullanılmıştır. Açıklamalar ve örnek cümleler ekranda verilmiştir. Video B2 ve üzeri seviyeler için uygundur.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.