Bu videoda Pazarlama Bileşiminden bahsedilmektedir. Pazarlamayla ilgili meslek icra eden çoğu kişi Pazarlamanın 4P’sini duymuştur. 4P; Place (yer), product (ürün), price (fiyat) ve promotion (tutundurma)’yı ifade eder. Promotion kelimesinin ilk anlamı tutundurma olmasa da, ticaret ve ekonomi metinlerinde “tutundurma” olarak kullanılmaktadır. 4P ve diğer terimler videoda İngilizce olarak açıklanmış ve örnek cümlede kullanılmıştır. Açıklamalar ve örnek cümleler ekranda verilmiştir. Video B2 ve üzeri seviyeler için uygundur.