Bu video İngilizce telefon görüşmeleri hakkındadır. Videoda örnek bir telefon diyaloğu oluşturulmuş ve kullanılabilecek örnek cümleler kurulmuştur. Diyaloglar ekranda da gözükmektedir. Dil akıcı, net ve anlaşılırdır. A2 ve üzeri seviyeleri için uygundur.