Mesleki İngilizce telefon görüşmeleri


Bu video İngilizce telefon görüşmeleri hakkındadır. Videoda örnek bir telefon diyaloğu oluşturulmuş ve kullanılabilecek örnek cümleler kurulmuştur. Diyaloglar ekranda da gözükmektedir. Dil akıcı, net ve anlaşılırdır. A2 ve üzeri seviyeleri için uygundur.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.