Bu videoda ilk önce “most” ve “almost” arasındaki farklar anlatılmaktadır. “Most” bir sıfattır (adjective). “Almost” ise bir zarfdır (adverb). Bu kelimeler arasındaki farklar açıklayıcı bir şekilde anlatılıp örnek cümleler veirlmiştir. Daha sonra ise “Almost all” ifadesinden bahsedilmektedir, bu ifade ile de örnek cümleler verilmiştir. Video B1 ve üzerindeki seviyeler için uygundur.