most almost almost all arasındaki farklar ve kullanılışları


 

Bu videoda ilk önce “most” ve “almost” arasındaki farklar anlatılmaktadır. “Most” bir sıfattır (adjective). “Almost” ise bir zarfdır (adverb). Bu kelimeler arasındaki farklar açıklayıcı bir şekilde anlatılıp örnek cümleler veirlmiştir. Daha sonra ise “Almost all” ifadesinden bahsedilmektedir, bu ifade ile de örnek cümleler verilmiştir. Video B1 ve üzerindeki seviyeler için uygundur.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.